Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 17 december 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 17 december 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 
 • do 14-01-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
 • wo 20-01-2021 10.00-13.00 uur Algemeen overleg Wapenexportbeleid
 • do 28-01-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
 • do 11-02-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)

Voorjaars- en verkiezingsreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 maart 
 
 • di 18-05-2021 17.00-20.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel  
 • wo 19-05-2021 10.00-13.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking 
 • wo 16-06-2021  10.00-13.00 uur Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel


Nog te plannen commissieactiviteiten in het kader van de kennisagenda:
 • Kennisontbijt toekomst Wereldhandelsorganisatie (Kennisagenda Toekomst wereldhandel)
 • Gesprek partners Prospect Partnerschap (Kennisagenda Opvang in de regio)
 • Gesprek prof. Hein de Haas (Kennisagenda Grondoorzaken migratie)
 • Gesprek Eurocommissaris Handel dhr. Dombrovskis (Kennisagenda EU handelsakkoorden)
 • Kennisbijeenkomst wetenschappers over invloed parlement op proces handelsakkoorden (Kennisagenda EU handelsakkoorden)
 • Rondetafelgesprek Internationale dimensie Topsectorenbeleid
 • Gesprek met opstellers paper Internationale klimaatfinanciering (Kennisagenda Internationale Klimaatfinanciering)
Besluit: Commissie in nieuwe samenstelling na verkiezingen adviseren bovenstaande activiteiten ter afronding van de onderwerpen van de kennisagenda te organiseren. 

Nog te agenderen plenaire debatten:
18. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
20. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
13. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
21. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
31. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)
VAO Handelsbetrekkingen Afrika (AO d.d. 19/11)
4
Verzoek Ambassade van de Federale Democratische Republiek Ethiopië, namens ambassadeur, om gesprek met algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
7
35529 Nota van wijziging inzake Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

Te behandelen:

9
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35650-XVII)

Te behandelen:

16
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer 19-11-2020
 2. 2020Z22779 Aan minister BuHa-OS en minister BuZa - antwoord op feitelijke vragen export militair materieel naar Pakistan via Turkije 19-11-2020
 3. 2020Z19056 Aan minister BuHa-OS - afschrift vragen brief FNV c.s over Omnibuswet Indonesië 15-10-2020 -> rappelleren 
 4. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU voorstellen 16-06-2020