Procedurevergadering : Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)

De vergadering is geweest

1 oktober 2020
14:30 - 15:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • R. de Roon (PVV)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  • di 06-10-2020 16.30 - 17.30 Gesprek AIV en CAVV over advies ‘Niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland (via videoverbinding)
  • di 06-10-2020 18.00 - 21.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigd tijdstip)
  • do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Homogene Groep Internationale samenwerking 2021
  • do 08-10-2020 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor 2021
  • wo 14-10-2020 10.00 - 11.00 Bijzondere procedure Hart voor Suriname (via videoverbinding)
  • wo 14-10-2020 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Artikel-100 nieuw
  • do 15-10-2020 10.30 - 11.15 Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)
  • do 15-10-2020 13.00 - 14.00 gesprek met mevrouw Bensouda, aanklager ICC nieuw
  • ma 02-11-2020 16.00 - 20.00 Algemeen overleg “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland
  • do 05-11-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • week van 10-11-2020 16.00 - 22.00 begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken
  • do 12-11-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering wordt verplaatst naar andere datum
  • do 12-11-2020 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken wordt verplaatst naar andere datum
  • ma 16-11-2020 12.00 - 16.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
  • di 24-11-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg NAVO
  • do 26-11-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OVSE
  • do 26-11-2020 19.00 - 22.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  • ma 30-11-2020 14.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota Behoud het woud
  • do 03-12-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  • do 17-12-2020 13.00 - 13.45 Procedurevergadering (gewijzigd tijdstip)
  Te agenderen plenaire debatten:
  • 42. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  • 70. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  • 83. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  • 145. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
  • 10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  • 20. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 3. 3

  Verzoek Ambassade van de Republiek Irak, namens Iraakse ambassadeur, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken m.b.t. huidige situatie in regio Irak

 4. 4

  Notitie kennisagenda Impact van technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid

 5. 5

  Notitie kennisagenda over persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen

 6. 6

  Inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Homogene Groep Internationale samenwerking 2021 (HGIS-nota 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie Evaluatie Benelux Unie-samenwerking 2013-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging over inzet kabinet in de VN-mensenrechtenraad

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aansprakelijkstelling Syrië voor mensenrechtenschendingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van een Schriftelijk Overleg de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de 75e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (Kamerstuk 26150-186)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Ontvangst formele inspectierapportages van de EU en de NAVO-inspectie over naleving van beveiligingsvoorschriften voor vertrouwelijke informatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Additionele ontwikkelingen in samenhang van Nederlandse inzet in missies en operaties tot en met 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kennisgeving Belgisch verzoek om force protection van Belgische F-16’s in Jordanië en kennisgeving verzoek anti-ISIS coalitie om force protection Erbil International Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kennisgeving onderzoek naar bijdrage van transportcapaciteit aan VN-missie MINUSMA in Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afwegingskader totstandkoming en aanpassing reisadviezen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de motie van de leden Van Helvert en Voordewind over als terroristiche organisatie kwalificeren van Ahrar al-Sham (Kamerstuk 35300-V-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanvullende Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezegging, gedaan tijdens het vragenuur van 30 juni 2020, over hoe de verklaringen van de slachtoffers van ISIS, zoals de Jezidi's, worden opgenomen om goed als bewijs te kunnen dienen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Notawisseling houdende een verdrag ter verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 1 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  35445 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; ’s-Gravenhage, 6 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich 27 en 28 augustus 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 21 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  [EU-SIGNALERING] BUZA - Extra informele Europese Raad d.d. 19 augustus en de informele RBZ (Gymnich) 27 en 28 augustus

 28. 28

  [EU-SIGNALERING] BUZA - Formele Raad Buitenlandse Zaken d.d. 21 september 2020

 29. 29

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 21 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst met EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2020Z16890 Aan minister Buza - feitelijke vragen AIV en CAVV over het leveren en financieren van “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland 22-09-2020
  2. 2020Z16012 Aan minister Buza - verzoek toestemming briefing IOB over evaluatie GVDB van de EU  10-09-2020
  3. 2020Z16006 Aan minister Buza en Def - verzoek reactie berichtgeving terugtrekking deel troepen VS uit Irak10-09-2020
  4. 2020Z16014 Aan minister Buza -feitelijke vragen Update renovatie van het Vredespaleis 10-09-2020
  5. 2020Z15631 Aan minister Buza - verzoek reactie burgerbrief reisbeperkingen ivm COVID-19  04-09-2020
  6. 2020Z15632 Aan minister Buza - verzoek reactie burgerbrief inzake dientverlening ambassades bij reisbeperkingen ivm COVID-19 04-09-2020
  7. 2020Z13178 Aan ministers Buza en Def - verzoek reactie op AIV advies Europese veiligheid 02-07-202
  8. 2020Z08621 Aan minister Buza - verloop onderhandelingen EU-actieplan mensenrechten en democratie 2020-2024 13-05-2020
 32. 32

  Verzoek briefing renovatie Vredespaleis

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitvoering motie van het lid Sjoerdsma c.s. over een lijst opstellen met te sanctioneren personen en bedrijven (motie 21 501-20, nr. 1596)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rappel reactie minister van Buitenlandse Zaken op het verzoek om wetgeving inzake consulaire ondersteuning te maken.

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rappel brief minister inzake mogelijke inmenging ambassadeur Verenigde Staten

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven