Notaoverleg

Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Notaoverleg: "Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19 (ongecorrigeerd stenogram)
Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie notaoverleg Wereldwijde aanpak COVID-19 d.d. 15 juni 2020
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 15 juni 2020, over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen: