Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

17 december 2020
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Europese Zaken
 

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • A. Bosman (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  EU-voorstel: Verordening ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen COM (2020) 727

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging Europees Parlement, namens Assembly of the Republic of Portugal, voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 11 januari 2021

 4. 4

  Appreciatie voorlopig akkoord tussen Raad en EP over het MFK

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de informele videoconferenties van de leden van de Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag Europese Raad COVID-19 d.d. 19 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 17 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 10 en 11 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsappreciatie Commissie Werkprogramma 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 1 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Inzet van het kabinet tijdens de Europese Raad van 10-11 december 2020 om gevolg te geven aan de motie van het lid Emiel van Dijk (Kamerstuk 21502-20-1627)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 8 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie Commissiemededeling “gerichte contingency maatregelen bij een scenario zonder akkoord over het toekomstig partnerschap tussen de EU en het VK”

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag Europese Raad en Eurotop van 10 en 11 december 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Overzicht van interparlementaire activiteiten in de eerste helft van 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni jl.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU)
  Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.

  Besluit: Ter informatie.
 17. 17

  Data voor overleggen EU-Raden in deze Kamerperiode

  1) AO Raad Algemene Zaken d.d. 26 januari 2021 op donderdag 21 januari 2021 10:00 - 12:00 uur 

  2) Inbreng SO Raad Algemene Zaken dd 23 februari 2021 op donderdag 18 februari 2021 om 12:00 uur

  3) Inbreng SO Raad Algemene Zaken dd 23 maart 2021 en Europese Raad d.d. 25-26 maart 2021 op donderdag 18 maart 2021 om 12:00 uur  Besluit: de overleggen en data zijn vastgesteld.
 18. 18

  Data voor overleggen EU-Raden in de volgende Kamerperiode (te bekrachtigen door de nieuwe Kamercommissie)

  1) AO Formele Cohesieraad d.d. 15 april 2021 op woensdag 14 april 2021 14:00 - 16:00 uur

  2) AO Raad Algemene Zaken dd 20 april 2021 op donderdag 15 april 2021 10:00 - 12:00 uur 

  3) Verzamel-SO ivm meireces en Hemelvaartweek -> Inbreng SO Informele Europese Top d.d. 8 mei 2021, Raad Algemene Zaken dd 11 mei 2021, Informele Raad Algemene Zaken d.d. 17 mei 2021 en Informele Cohesieraad d.d. 18 mei 2021 op dinsdag 4 mei 2021 om 14:00 uur

  4) AO Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 op donderdag 17 juni 2021 10:00 - 12:00 uur 

  5) Inbreng SO Raad Algemene Zaken dd 22- 23 juli 2021 op donderdag 15 juli om 14:00 uur  Besluit: de overleggen en data zijn vastgesteld.
 19. 19

  Data procedurevergaderingen april t/m juli 2021 (te bekrachtigen door de nieuwe Kamercommissie)

  Donderdag 01 april 11:30 - 12:30 uur
  Donderdag 22 april 11:30 - 12:30 uur
  Donderdag 20 mei 11:30 - 12:30 uur
  Donderdag 10 juni 11:30 - 12:30 uur 
  Donderdag 01 juli 11:30 - 12:30 uur

  Besluit: de data zijn vastgesteld.
 20. 20

  Commissie-agenda

  11-01-2021 09:15 - 13:15 COSAC-voorzittersconferentie
  13-01-2021 om 14:00 inbreng politieke dialoog met Europese Commissie over EU-voorstellen inzake gezondheidszorg
  21-01-2021 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken d.d. 26 januari 2021
  21-01-2021 12:00 - 13:00 procedurevergadering (via videoverbinding)
  27-01-2021 14:00 - 18:00 AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie (datum gewijzigd)
  28-01-2020 10:00 - 11:30 Videoconferentie met Eurocommissaris Jourová over actieplan Europese democratie

  11-02-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering (via videoverbinding)
  18-02-2021 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 23 februari 2021
  18-03-2021 om 12:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 23 maart 2021 en Europese Raad dd 25-26 maart 2021 
  01-04-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering 
  14-04-2021 14:00 - 16:00 AO Formele Cohesieraad 
  d.d. 15 april 2021
  15-04-2021 10:00 - 12:00 Raad Algemene Zaken dd 20 april 2020
  22-04-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering 

  04-05-2021 om 14:00 uur Verzamel-SO Informele Europese Top d.d. 8 mei 2021, Raad Algemene Zaken dd 11 mei 2021,
  Informele Raad Algemene Zaken d.d. 17 mei 2021 en Informele Cohesieraad d.d. 18 mei 2021
  20-05-2021 11:30 - 12:30  procedurevergadering 
  30-05/01-06 -2021 LXV Plenaire COSAC-Conferentie
  10-06-2021 11:30 -12:30 procedurevergadering 
  17-06-2021 10:00 - 12:00 AO Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021
  01-07-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering 
  15-07-2021 om 14:00 uur SO Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021


  Herfstreces 2020: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober 2020
  Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021
  Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021

  *** De Portugese voorzitter van de COSAC nodigt de nationale parlementen uit voor een videogesprek met Eurocommissaris tevens Vice-Voorzitter Vera Jourová over het actieplan 'Europese Democratie' (ten behoeve van versterking van democratie en bestrijding van desinformatie in EU-lidstaten) op donderdag 28 januari 2021 van 10.00 tot 11.30 uur.

  Besluit: Deelname aan deze conferentie via de e-mail inventariseren onder leden van de commissies Europese Zaken en de commissie Binnenlandse Zaken, die dit thema in behandeling heeft (maximaal één deelnemer per commissie). 
 21. 21

  Rondvraagpunt lid Omtzigt (CDA) inzake eventueel partnerschapsakkoord tussen EU en VK

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rondvraagpunt van het lid Leijten (SP) inzake het gesloten akkoord door de Europese Raad inzake het rechtsstaatmechanisme

  Te behandelen:

  Loading data