Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

5 november 2020
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Bosman (VVD)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • S. Belhaj (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging commissie LIBE van Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering "The first annual rule of law report by the commission and the role of national parliaments" d.d. 10 november 2020

 3. 3

  Uitnodiging Deutscher Bundestag en Bundesrat voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 30 november – 1 december 2020

 4. 4

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 13 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over het EU-Voorstel: Mededeling inzake EU-Uitbreidingsbeleid 2020 COM (2020) 660

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 10 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsappreciatie Uitbreidingspakket 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie rapport Europese Rekenkamer “Wetgeven in de Europese Unie: de balans na bijna 20 jaar betere regelgeving”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorlopige toepassing van de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met betrekking tot grenscontroles op het treinverkeer tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; ’s Gravenhage, 10 juli 2020 (Trb. 2020, 69)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de kabinetsreactie inzake de opinie van de Europese Commissie op het voorstel van het Europees Parlement om het mandaat van de Europese Ombudsman aan te passen (Kamerstuk 22112-2880)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsappreciatie advies van de Europese Rekenkamer over het voorstel "REACT-EU" en de wijzigingen van de GB-verordening 2021-2027 en verslag High-level videoconferentie over het cohesiebeleid van de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsappreciatie Rechtsstaatrapport 2020 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 3de kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  EU-voorstel: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de raad, het Europees economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's, Verslag over de rechtsstaat 2020 De situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie COM (2020) 580 final

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Factsheet Wijziging Verzamelwet Brexit - PPT BovendEert

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  EU-voorstel: Werkprogramma Europese Commissie 2021 – COM (2020) 690

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de informatieafspraken over de Conferentie van de Toekomst van Europa.
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni jl.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU)
  Toezeggingen AO RAZ dd 25 februari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in verhouding tot het SCP-onderzoek en in relatie tot de conferentie over de toekomst van Europa.
  Besluit procedurevergadering dd 1 oktober 2020
  • Aan minister buza - kabinetsreactie strategic foresight report strategic foresight – charting the course towards a more resilient europe COM (2020) 493, mee te nemen in de appreciatie van het nieuwe Commissiewerkprogramma 2021.
  • Aan minister buza - kabinetsreactie Verslag van de Commissie over de toepassing, in 2019, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie COM (2020) 561.
  Toezegging AO Brexit dd 7 oktober 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief over de stand van zaken met betrekking tot certificering van medische hulpmiddelen tussen EU en VK.
  Toezegging AO RAZ dd 7 oktober 2020
  • De minister zegt toe dat, als er in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa besloten wordt tot burgerconsultaties, het kabinet eerst met de Tweede Kamer hierover overleg voert, voordat deze consultaties gehouden worden.

  Besluit: Ter informatie.
 19. 19

  Lijst nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Data procedurevergaderingen tot verkiezingsreces

  Donderdag 21 januari 11.30 – 12.30 uur
  Donderdag 11 februari 11.30 – 12.30 uur

  Besluit: De data voor de procedurevergaderingen zijn vastgesteld. 
 21. 21

  Commissie-agenda

  10-11-2020 14:00 - 19:00 digitale interparlementaire commissievergadering over rechtsstaat (nieuw)
  11-11-2020 12:00 inbrengtermijn verslag wetsvoorstel wijziging Verzamelwet Brexit 
  11-11-2020 15:00 - 17:00 AO Raad Algemene Zaken cohesiebeleid dd 12 november 2020 (NB: De RAZ/cohesiebeleid is geannuleerd; het AO vindt geen doorgang.)
  23-11-2020 16:00 - 17:30 videogesprek met Uitvoerend Vice-Voorzitter van de Europese Commissie Vestager
  26-11-2020 13:30 - 15:30  AO Raad Algemene Zaken dd 8 december 2020
  26-11-2020 15:45 - 16:45 procedurevergadering (via videoverbinding)
  30/11-1/12-2020 plenaire COSAC-conferentie (via videoverbinding)
  16-12-2020 10:00 - 13:00 AO Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie 
  17-12-2020 11:30 - 12:30 procedurevergadering (via videoverbinding)
  21-01-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering (via videoverbinding, nieuw)
  11-02-2021 11:30 - 12:30 procedurevergadering (via videoverbinding, nieuw)


  Herfstreces 2020: vrijdag 16 t/m maandag 26 oktober 2020
  Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021
  Voorjaars- en verkiezingsreces 2021: 12 februari t/m 22 maart 2021

  Besluit: Ter informatie.