Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153)

Wetgevingsoverleg: "Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153) dd 20 april 2020, 10.00-13.00 uur
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 april 2020, over Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie
Stenogram
Download Wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie) (Kamerstuk 35153) (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Moties ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

Te behandelen: