Procedurevergadering : Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

20 mei 2020
10:00 - 10:45 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Herstel van de voorzieningen in het bestuur van het openbaar lichaam Sint Eustatius (Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  35443 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Financiële ondersteuning Aruba en Sint Maarten in verband met Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toetsingskaders liquiditeitssteun Sint Maarten en verlenging garantie rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de IPKO-reis januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toezending kabinetsappreciatie op de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Groeiakkoord Curaçao, 3e kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken moties begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Maatregelen Caribische delen van het Koninkrijk i.v.m. Covid-19 en beantwoording van een deel van de vragen commissie over de effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over Isla-raffinaderij en verbeteren mensenrechten betrokkenen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van VluchtelingenWerk Nederland over de aanvraagprocedure om bescherming van migranten op Curaçao

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsappreciatie afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  36e Voortgangsrapportage Sint Maarten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Financiële ondersteuning Caribische landen in verband met COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Besluitvorming rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Caribische landen in verband met Covid-19

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vervolg stand van zaken bancaire dienstverlening BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang programma BES(t) 4 kids: goede en betaalbare kinderopvang en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Periodieke rapportage rechtshandhaving: hoofdlijnen JVO

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Inzet Zr.Ms. Karel Doorman in Caribisch gebied in het kader van COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Maatregelen OCW in Caribisch deel van het Koninkrijk i.v.m. het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Behandeling van de verantwoording over 2019 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Overzicht ongeplande KR-activiteiten:


  Gesprek Cft/CAft (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Rechtshandhaving (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Sint Eustatius (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Algemeen overleg Sociaal minimum en Kinderrechten (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
  Wetgevingsoverleg Taakuitvoering Sint Eustatius (in afwachting van nota n.a.v. verslag)
  Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)


  Besluit planning tot aan zomerreces:
  - De commissie stemt in met het plannen van een WGO Sint Eustatius (5 uur), voorafgegaan door procedurevergadering (begin juni)
  - De commissie besluit om een notaoverleg Sociaal Minimum/kinderrechten te plannen (4 uur) (medio juni)
  - De commissie besluit om een notaoverleg Rechtshandhaving te plannen (4 uur) (medio juni)
  - De commissie besluit om een verzamel-notaoverleg te plannen, voorafgegaan door procedurevergadering (eind juni)
 30. 30

  Verzoek van het lid Van Dam (CDA) om begin te maken met uitvoering actiepunt IPKO januari 2020 integriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel van de leden Özütok (GL) en Diertens (D66) om twee onderwerpen toe te voegen aan het verzamel-notaoverleg: Wonen en Bouwen en Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030

  Te behandelen:

  Loading data