Procedurevergadering

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie KR 20 mei 2020
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie KR 20 mei 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk)

Te behandelen:

6
35443 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curaçao en Sint Maarten)

Te behandelen:

28
Stafnotitie impact coronacrisis Landen Koninkrijk
29
Stafnotitie kort historisch overzicht van de financiën van de Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten
31
Overzicht ongeplande KR-activiteiten:

Details


Gesprek Cft/CAft (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Rechtshandhaving (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Sint Eustatius (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Algemeen overleg Sociaal minimum en Kinderrechten (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)
Wetgevingsoverleg Taakuitvoering Sint Eustatius (in afwachting van nota n.a.v. verslag)
Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus)


Besluit planning tot aan zomerreces:
- De commissie stemt in met het plannen van een WGO Sint Eustatius (5 uur), voorafgegaan door procedurevergadering (begin juni)
- De commissie besluit om een notaoverleg Sociaal Minimum/kinderrechten te plannen (4 uur) (medio juni)
- De commissie besluit om een notaoverleg Rechtshandhaving te plannen (4 uur) (medio juni)
- De commissie besluit om een verzamel-notaoverleg te plannen, voorafgegaan door procedurevergadering (eind juni)
33
Voorstel van de leden Özütok (GL) en Diertens (D66) om twee onderwerpen toe te voegen aan het verzamel-notaoverleg: Wonen en Bouwen en Natuur- en Milieubeleidsplan 2020-2030

Te behandelen: