E-mailprocedure

Voorstel van het lid Futselaar (SP) om de minister van LNV te vragen videoconferenties met de EU Landbouwministers voortaan eerder aan te kondigen en tevens te vragen uiterlijk 1 april 2020 het verslag van de Raad van woensdag 25 maart aan de Kamer te sturen

E-mailprocedure: "Voorstel van het lid Futselaar (SP) om de minister van LNV te vragen videoconferenties met de EU Landbouwministers voortaan eerder aan te kondigen en tevens te vragen uiterlijk 1 april 2020 het verslag van de Raad van woensdag 25 maart aan de Kamer te sturen "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure van 25 maart 2020 - Voorstel van het lid Futselaar (SP) inzake videoconferenties van de EU-Landbouwministers

Agendapunten

1
Voorstel van het lid Futselaar (SP) de minister van LNV te vragen videoconferenties met de EU Landbouwministers voortaan eerder aan te kondigen en tevens te vragen uiterlijk 1 april 2020 het verslag van de Raad van woensdag 25 maart aan de Kamer te sturen

Te behandelen: