Bijzondere procedure : Ontvangst parlementaire delegatie uit Zimbabwe i.h.k.v. het netwerk Parliamentarians for Global Action

De vergadering is geweest

11 maart 2020
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Schaperkamer
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • S.W. Sjoerdsma (D66)

Agendapunten

  1. 1

    Het lid Sjoerdsma ontvangt in het kader van de bijzondere procedure een parlementaire delegatie uit Zimbabwe, om te spreken over de ratificatie van het Statuut van Rome inzake Internationaal Strafhof (ICC).