Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 maart 2020
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verzoek ICT, namens aantal klimaatwetenschappers, om een gesprek over klimaatverandering, biodiversiteit en milieuvraagstukken op het Tibetaanse Plateau op 20 mei 2020

 3. 3

  Aanpassing vervaltermijn Subsidiemodule Duurzame innovatieve scheepsbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Oprichting van regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Utrecht en Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Openstelling SDE+ voorjaarsronde 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket klimaatmaatregelen presenteren (Kamerstuk 35236, nr. 7)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Subsidievaststelling ROAD-project

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toelichting op de ontwikkeling van de energierekening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 februari 2020, over een kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Immateriële schade Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Raming gaswinning Groningen 2020/2021 en de jaren daarna

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies Auditcommissie over de gaswinning onder de Waddenzee, monitoringjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Advies Auditcommissie over de zoutwinning onder de Waddenzee, eerste nulmeting monitoringsjaar 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid Bruins over gelijke vergunningsvoorwaarden ongeacht het aantal blokken in de 700 MHz-band (Kamerstuk 24095, nr. 502)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Financieringsmonitor 2019 en de speciale uitgave over vrouwelijk ondernemerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Europese ‘platform-to-business’ verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020 (Kamerstuk 21501-32, nr. 472)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift reactie op de brief van de gemeente Bergen met betrekking tot 5G-netwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  CBS Rapportage Internationale Kenniswerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Fiche: Just Transition Mechanism

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op het rapport van Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) over het onderzoek deelname aan opleidingen voor techniek

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken implementatie EU-richtlijnen in het 4de kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling implementatie EU 5G toolbox

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzoek van het lid Mulder om de minister een reactie te vragen op het NOS-bericht ‘Plannen voor het grootste Europese waterstofproject in Groningen’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van het lid Van der Lee inzake een rondetafelgesprek/hoorzitting over de financiering van klimaatsceptici

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel van het lid Van der Lee inzake een rondetafelgesprek over de SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel vaststelling kennisagenda onderwerpen Klimaat en Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Voorstel voortzetting mandaat EU-rapporteurschap klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  EU-voorstel: Europese klimaatwet COM (2020) 80

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Van den Berg om een technische briefing over de economische gevolgen van de coronacrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde Agenda informele Raad voor Concurrentievermogen 19 en 20 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Evaluatie van het programma Digital Trust Center (DTC)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsreactie Nationale Agenda Quantum Technologie

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 27 en 28 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek van de leden Beckerman en Agnes Mulder om de onbeantwoorde schriftelijke Kamervragen over Groningen voor het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 18 maart 2020 te beantwoorden.

  Te behandelen:

  Loading data