10
feb
Besloten debat
10 februari 2020 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Extra Raad Algemene Zaken dd 17 februari 2020

Inbreng schriftelijk overleg: "Extra Raad Algemene Zaken dd 17 februari 2020 "Deze vergadering is geweest
Herziene convovatie ivm toevoeging zaak *

De minister van Buitenlandse Zaken zal worden verzocht om de beantwoording uiterlijk donderdagochtend 13 februari aan de Kamer toe te zenden.

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg extra Raad Algemene Zaken dd 17 februari 2020

Agendapunten