Inbreng schriftelijk overleg : Extra Raad Algemene Zaken dd 17 februari 2020

De vergadering is geweest

10 februari 2020
12:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Herziene convovatie ivm toevoeging zaak *

De minister van Buitenlandse Zaken zal worden verzocht om de beantwoording uiterlijk donderdagochtend 13 februari aan de Kamer toe te zenden.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Geannoteerde agenda extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020

    Te behandelen:

    Loading data