Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

19 februari 2020
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • A.E. Diertens (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verslag van het werkbezoek aan de Benedenwindse eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao van 13 tot 17 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de reactie van de vice-president van de Raad van State op het amendement Thijsen c.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel toezending verkenning gelijkebehandelingswetgeving in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over een brief om aandacht voor problemen van studenten uit Bonaire, St. Eustatius en Saba m.b.t. aanvraag studiebeurs bij DUO

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek Raad voor de Rechtshandhaving inzake aangifteproces op Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens BES

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport over het (vervolg) onderzoek JICN en nulmeting nieuwbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen gedaan tijdens het Algemeen Overleg justitieketen BES van 14 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidsreactie op het rapport Reclassering en resocialisatie in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport regionale good practices voor rechtshandhaving en veiligheid in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Staat van de rechtshandhaving 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpassing Besluit opgedragen telecommunicatiediensten BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tewerkstellingsvergunningen Saba

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake consultatie van wetswijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Planning algemeen overleggen Sint Eustatius en Sociaal minimum en Kinderrechten

  Besluit:
  -De commissie heeft besloten om het AO Sint Eustatius (2 uur) in te plannen voor het meireces met Min BZK
  -De commissie heeft besloten om het AO Sociaal minimum en Kinderrechten (4 uur) rond eind maart in te plannen met Min BZK, Stas SZW, Stas VWS en Stas EZK
 18. 18

  Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie

 19. 19

  Overzicht geplande KR-activiteiten

  wo 04-03-2020 15.00 - 16.00 Gesprek met de heer Jan Helmond, waarnemend Rijksvertegenwoordiger
  wo 18-03-2020 10.00 - 12.00 Gesprek Cft/CAft
  wo 25-03-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  di 24-03-2020 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Rechtshandhaving
  wo 15-04-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 13-05-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 03-06-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties
  wo 01-07-2020 13.00 - 13.30 Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

  Besluit: de commissie heeft besloten om de procedurevergadering van 18 maart a.s. te verplaatsen naar 25 maart 2020
 20. 20

  Overzicht ongeplande KR-activiteiten

  Wetgevingsoverleg Taakuitvoering Sint Eustatius (na ontvangst wetsvoorstel in de loop van het voorjaar; mogelijk alleen plenaire behandeling)
  Algemeen overleg Verzamel algemeen overleg

  Besluit: de commissie heeft besloten om het Verzamel algemeen overleg (3 uur) met minister BZK in te plannen in het tweede kwartaal van 2020