Algemeen overleg : Mijnbouw/Groningen

De vergadering is geweest

24 juni 2020
9:30 - 13:30 uur
Locatie: Oude zaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Spreektijd per fractie maximaal 6 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.D. Wiebes
  minister van Economische Zaken en Klimaat
 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • H. Nijboer (PvdA)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Stand van zaken van het loket opname op verzoek van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voortgang aanpak landelijke afhandeling mijnbouwschade

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Advies SodM: Urgentie benutten nieuwe inzichten per 1 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang afbouw gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vergoedingen voor huurders in de versterkingsopgave

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang gesprekken over nieuwe inzichten in de versterkingsoperatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag NCG 2019 en voortgang versterkingsoperatie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wetsvoorstel Versterking Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Instituut Mijnbouwschade Groningen en oude schadegevallen

  Te behandelen:

  Loading data