Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK van 18 februari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 18 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Toelichting van de voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, het lid Veldman, op de prioriteringsexercitie inzake de voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020 en de Kamerbrede kennisbijeenkomst over de prioriteringsexercitie op 18 maart 2020
3
Aanbod van Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) om een technische briefing te verzorgen over het advies 'Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën'
9
Uitvoering van de moties van de leden Amhaouch en Palland over een kwantitatief CBS-onderzoek naar familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-41) en van de leden Aartsen en Bruins over een onderzoek naar knelpunten voor familiebedrijven (Kamerstuk 35300-XIII-26)

Te behandelen:

15
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten, geplande en nog te plannen algemeen overleggen commissie EZK
18
Stafnotitie - Voorstel voor EU-prioritering op basis van Werkprogramma 2020 Europese Commissie
30
Vaststelling kennisagenda 2020
31
Verzoek van het lid Wiersma om een rappel inzake de toezegging van de staatssecretaris van EZK in het AO Innovatie van 5 februari 2020 om de Kamer te informeren over de doelstellingen in het Techniekpact ten aanzien van het verminderen van het tekort aan technisch geschoold personeel.

Te behandelen: