Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 4 februari 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 4 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
11
Verslag schriftelijk overleg over over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen van 3 en 4 februari 2020 (Kamerstuk 21501-30-472)

Te behandelen:

13
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten, geplande en nog te plannen algemeen overleggen commissie EZK
16
Prioritering van EU-voorstellen over de Europese Green Deal uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020
18
Voorstel werkbezoek Groningen
27
Verzoek van het lid Van der Lee om de minister te vragen naar de uitvoering van motie-Van der Lee, waarin de regering wordt verzocht voor 1 april 2020 een aanvullend pakket te presenteren met maatregelen die bijdragen aan het behalen van het klimaatdoel uit het Urgendavonnis (Kamerstuk 35236, nr. 7)

Te behandelen:

28
Stafnotitie conceptagenda formele Raad voor Concurrentievermogen