Debat geweest
22 november 2019 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 28 en 29 november 2019

Inbreng schriftelijk overleg: "Raad voor Concurrentievermogen (formeel) 28 en 29 november 2019"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg 22 november 2019 t.v.v. de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) van 28 en 29 november 2019

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

3
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 26 en 27 september 2019 (Kamerstuk 21501-30-465)

Te behandelen:

4
5
Indien één van de leden een VSO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 28 en 29 november 2019 dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 26 november 2019