Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 november 2019
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • S. Karabulut (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 21-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 21-11-2019 16.30 - 17.30 Aanbieding rapport Consulaire Dienstverlening
  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OVSE wordt omgezet in een schriftelijk overleg
  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg NAVO
  wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-11 t/m vr 29-11 Werkbezoek Berlijn
  do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 12-12-2019 18.30 - 22.00 Algemeen overleg Kernwapenbeleid wordt verplaatst naar donderdag 19 december van 15.00 tot 19.00 uur.
  do 19-12-2019 11.30 - 14.30 Algemeen overleg Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021
  do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 15-01-2020 16.00 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-01-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 30-01-2020 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  do 06-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 10-02-2020 13.30 - 17.30 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven
  di 11-02-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 20-02-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 02-03 t/m wo 04-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid te Zagreb, Kroatië
  do 05-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 17-03-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 19-03-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 02-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 15-04-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 23-04-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 27-04 t/m vr 01-05 Werkbezoek NPV-toetsingsconferentie New York
  wo 06-05-2020 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 14-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overlegRaad Buitenlandse Zaken
  do 11-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 25-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 02-07-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Te agenderen plenaire debatten:
  55. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  90. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  4. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
  5. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
  22. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  25. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
  36. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  63. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)


  Het algemeen overleg Consulaire dienstverlening wordt gepland op maandag 2 december van 11.30-14.30 uur.

  Nog te plannen activiteiten:
  algemeen overleg Afghanistan
  algemeen overleg Jemen
  algemeen overleg Polaire strategie
 3. 3

  Verzoek van Comité ‘Regime Change in Iran’ om een petitie aan te bieden aan de commissie op dinsdag 26 november a.s. naar aanleiding van de situatie in Iran.

  Petitieaanbieding organiseren dinsdag 26 november om 13.45 uur.
 4. 4

  Verzoek van Jan Hoekema namens Artsen voor Vrede voor een ontvangst in bijzondere procedure op dinsdag 26 november van 19.30 tot 20.30 uur van een aantal sprekers op de conferentie in het Vredespaleis ‘Urgent appeal for a nuclear weapon free world’.

  Ontvangst in bijzondere procedure door het lid Karabulut op dinsdag 26 november van 19.30 tot 20.30 uur.
 5. 5

  Verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om een gesprek met deelnemers van het Dutch Visitors Programme op maandag 2 december 2019 tussen 15.00 en 17.00 uur

 6. 6

  Uitnodiging van de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement voor interparlementaire commissievergadering "EU foreign policy priorities for the new institutional cycle" d.d. 4 december 2019

 7. 7

  Verzoek van Pax voor een ontvangst in bijzondere procedure op woensdag 4 december van drie experts uit Irak en Syrië over de vervolging van IS-strijders.

 8. 8

  Verzoek Raad van Kerken tot aanbieding petitie voorafgaand aan algemeen overleg van 19 december over Kernwapenbeleid.

 9. 9

  Verzoek van de Kurdistan Regional Government, namens het hoofd van Iraaks-Koerdische vertegenwoordiging in de Benelux, om een gesprek over politieke en economische ontwikkelingen in de Koerdische regio van Irak

 10. 10

  Deelname aan de Ambassadeursconferentie op donderdag 30 januari 2020

  De volgende leden hebben zich tot nu toe aangemeld:
  • Koopmans (onderwerpen: veiligheid, technologie en relatie met China)
  • Van Helvert (onderwerpen: vrijheid van religie en levensovertuiging, opkomst van China)
  • Van Ojik (bescherming van bossen wereldwijd)
  • Ploumen (onderwerpen: relatie met de VS, relatie met China, VN-Mensenrechtenraad)
  • Karabulut
  • Sjoerdsma
 11. 11

  Nadere beantwoording van feitelijke vragen over de gewijzigde versie van de reactie op het verzoek van de commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over actuele ontwikkelingen in Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording feitelijke vragen commissie over Homogene Groep Internationale samenwerking 2020 (HGIS-nota 2020)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Melding van twee vrouwelijke Syriëgangers in Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie advies Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over de voorlopige toepassing van verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de derde Nederlands-Duitse Regeringsconsultaties die op 2 oktober jl. in Berlijn plaatsvonden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 4 van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toestemming voor een technische briefing over kernwapens

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op de vragen gesteld tijdens het plenaire debat over het voorkomen dat jihadisten terugkeren naar Nederland op 6 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken van Irak in het bericht ' Europa moet eigen IS strijders zelf berechten'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de internationale rechtsorde in het digitale domein

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Mensenrechten China

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), die plaatsvond te New York van 23 tot en met 27 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Parlementaire verzoeken op gebied van mensenrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie decoratie uitwisseling bij staatsbezoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording van de feitelijke vragen over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2020.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Vertrouwelijk delen van (concept) Internationale Standaarden voor de handel en inzet van bewapende drones

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een consulaire kwestie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging over de appreciatie van de Australische aanpak van ongewenste inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken rondom het WODC-onderzoek over buitenlandse financiering van religieuze organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 13 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken d.d. 20 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanvulling geannoteerde Agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 november 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van de Zitting 2019 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Openstaande verzoeken aan bewindspersonen

  2019Z21011 Aan minister Buza - actuele situatie Jemen 01-11-2019
  2019Z21002 Aan minister BuZa - Actuele situatie Afghanistan 01-11-2019
  2019Z20402 Aan minister Buza - schrift overleg wetsvoorstel Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst met Armenië 17-10-2019
  2019Z18258 Aan minister Buza - informatiebeveiliging  27-09-2019
  2019Z18359 Aan minister Buza - Verzoek planningsbrief 2020 27-09-2019
  2019Z17167 Aan minister Buza- reactie Initiatiefnota Vrij zijn om niet te geloven 13-09-2019
 40. 40

  Verzoek brief minister recente stemgedrag Nederland in VN ten aanzien van Israël.

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Brief aan minister Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië

  Te behandelen:

  Loading data