Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding) gewijzigde datum

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) gewijzigde datum"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een procedurevergadering
Download Verslag procedurevergadering commissie Buitenlandse Zaken d.d. 13 mei 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 13 mei
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buitenlandse Zaken 13 mei

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Activiteiten commissie

Details

Geplande activiteiten:
 • do 28-05-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • di 09-06-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 11-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 25-06-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • wo 01-07-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Besluit: omzetten in een Nota Overleg over RBZ-onderwerpen, te houden kort voor het zomerreces.
 • do 02-07-2020 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 10-09-2020 16.00 - 18.00 Algemeen overleg AVVN

Uitgestelde en nog ongeplande activiteiten:
 • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Sjoerdsma: Vrij zijn om niet te geloven (stond gepland voor 16 maart)
 • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud (stond gepland voor 18 mei)
 • Notaoverleg Ruslandstrategie (stond gepland voor 20 april) Besluit: behandeling van de Ruslandstrategie uitstellen tot na het zomerreces.
 • Algemeen overleg VN Mensenrechtenraad (stond gepland voor 1 april) Besluit: betrekken bij Nota Overleg over mensenrechtenrapportage.
 • Algemeen overleg Mensenrechten China (stond gepland voor 13 mei) Besluit: betrekken bij Nota Overleg over mensenrechtenrapportage.
 • Gesprek met de AIV over het Werkprogramma (stond gepland voor 18 maart)
 • Nota Overleg Consulaire Zaken (nog geen datum voor vastgesteld)
 • Nota Overleg Mensenrechtenrapportage (nog geen datum voor vastgesteld)

Besluit: De commissie wenst nog voorafgaand aan het zomerreces drie Nota Overleggen te voeren, over de volgende onderwerpen:
1. Nota Overleg Mensenrechten, met op de agenda de (eind mei/begin juni te ontvangen) Mensenrechtenrapportage 2019 en de brieven die geagendeerd staan voor respectievelijk het AO Mensenrechten China en het AO VN Mensenrechtenraad.
2. Nota Overleg Consulaire zaken, met op de agenda de (begin juni te ontvangen) 'Staat van het Consulaire 2020'.
3. Nota Overleg Raad Buitenlandse Zaken, met op de agenda verslag van de RBZ van juni en geannoteerde agenda van de RBZ van begin juli.


Te plannen plenaire debatten / VAO's:
44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
13. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
26. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
51. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/1/2020)
VAO Nederlandse polaire strategie (AO d.d. 11/2/2020)
VAO Jemen (AO d.d. 4/3/2020)
3
Uitnodiging Ambassade van Georgië, namens commissie voor Buitenlandse Zaken van Georgische parlement, voor bezoek aan Georgië
4
Uitnodiging Ambassade van Oekraïne, namens Verkhovna Rada (het parlement van Oekraïne), voor bezoek aan Oekraïne
5
Kennisagenda 2020

Details

Besluit: De eerder door de commissie vastgestelde drie onderwerpen met begeleidingsgroepen worden gehandhaafd:
1: Persoonsgerichte sancties op mensenrechtenschendingen; begeleidingsgroep: Van Helvert en Sjoerdsma.
2: Impact van het internationale demografische ontwikkelingen op het buitenlands beleid; Koopmans en (ter vergadering aangemeld) Van Helvert. Dit onderwerp wordt uitgebreid met internationale aspecten van gezondheidsbeleid.
3: Impact van technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid: Koopmans en De Roon.
4: Als vierde onderwerp met begeleidingsgroep wordt toegevoegd het eerder door de commissie als kennisthema zonder begeleidingsgroep vastgestelde onderwerp: Buitenlands beleid van de EU. Aan dit thema wordt toegevoegd de verschuiving van de machtsverhoudingen tussen EU, VS en China. Ter vergadering meldt Karabulut zich aan voor de begeleidingsgroep.

Deelname van andere commissieleden aan de verschillende begeleidingsgroepen wordt per email geïnventariseerd.
7
Reactie op verzoek van de commissie om een verslag van de reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar een aantal landen in de Golfregio

Te behandelen:

9
Reactie op verzoek van de commissie om een brief derde inzake de rechtspositie van lokale medewerkers van diplomatieke posten van ambassades en consulaten-generaal

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van de commissie om toestemming voor een technische briefing over de repatriëring van in het buitenland verblijvende Nederlanders

Te behandelen:

20
23
Reactie op het verzoek het lid Bosma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 maart 2020, over de excuses die de Koning heeft gemaakt aan Indonesië

Te behandelen:

29
30
Briefwisseling houdende een verdrag tot wijziging van het Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende het United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Humanitarian Data Centre; New York, 19 februari 2020

Te behandelen:

33
Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45)

Te behandelen:

49
Mededeling Foreign Affairs Committee van Europees Parlement m.b.t. annulering interparlementaire vergadering d.d. 23 juni 2020
50
52
Verslag van een interparlementaire conferentie betreffende het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van de Europese Unie

Te behandelen:

53
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2020Z02463 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel oprichting en werking Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD )04-02-2020
 2. 2019Z25186 Aan minister Buza - informatie automatiseringsproject Eidos 13-12-2019: wordt meegenomen in de Staat van het Consulaire.
 3. 2019Z25219 Aan minister Buza - feitelijke vragen mensenrechten China 12-12-2019: rappelleren
 4. 2019Z23686 Aan minister Buza - verzoek reactie rapport over Consulaire dienstverlening 29-11-2019: wordt meegenomen in de Staat van het Consulaire.