Algemeen overleg : Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

De vergadering is geweest

15 oktober 2019
16:30 - 22:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)
BETREFT DE TWEEDE EN MOGELIJK DERDE TERMIJN
 
Spreektijd tweede termijn 6 minuten
Spreektijd (mogelijke) derde termijn 2 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • D.J.G. Graus (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Integrale Risicoanalyse pluimveevleesketen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Verslag van het schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van het nader schriftelijk overleg over de integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Overlijden na fatale val van speeltoestel

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Derde voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie inzake berichtgeving over gevaarlijke springkussens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  NVWA-onderzoeken Auditdienst Rijk (ADR)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenvoeging van het laboratorium voor voeder- en voedselveiligheid van de NVWA met RIKILT, onderdeel van Wageningen University & Research (WUR)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Jaarplan 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  De resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar de inspecties in de speelhal Happy Days

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de derde voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkafspraken NVWA en Marktplaats.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Slachthuizen in Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken toezending BIT-toets op het herijkte plan voor het ICT-deel van programma NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake afschrift brief aan Stichting Wakker Dier m.b.t. rapport Wageningen Livestock Research over luchtkwaliteit in stallen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek comissie inzake klacht Dutch Vision Solutions over handelwijze NVWA met betrekking tot niet toelaten van elektrische kopverdover in pluimveeslachtproces

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op definitief BIT-advies - Programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT en 4e Voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie inzake het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapport: "De NVWA: bewaker, ook beleidsmaker? Rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen NVWA en departementen over beleid(sregels)"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoek en berichtgeving slachthuizen Noord-Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  RTL-uitzending niet-transportwaardige dieren naar België en Duitsland

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Jaarverslag 2018 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beantwoording vragen commissie over het rapport van ABD-TOPConsult “De NVWA: Bewaker, ook beleidsmaker?”

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over de onderzoeksrapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie over de reactie op definitief BIT-advies - Programma Procesvernieuwing, Informatie & ICT en 4e Voortgangsrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Herbezinning na stopzetten ontwikkeling ICT-systeem bij de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgang cameratoezicht voor dierenwelzijn slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toekomstscenario Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Rapport 2Solve inzake onderzoek naar kleine- en middelgrote slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding Vijfde Voortgangrapportage NVWA 2020

  Te behandelen:

  Loading data