Algemeen overleg

Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019

Algemeen overleg: "Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019 "Deze vergadering is geweest
Vierde herziene convocatie ivm toevoeging agendapunt *

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Vierde herziene convocatie algemeen overleg Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2019, over Raad Algemene Zaken

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief m.b.t. onrechtmatige handelingen Albanese regering tegen ondernemer energie- en mediasector

Te behandelen: