Inbreng schriftelijk overleg : Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

De vergadering is geweest

18 maart 2020
10:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Derde herziene convocatie wegens omzetten algemeen overleg in een schriftelijk overleg

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken dd 24 maart 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsappreciatie van de geactualiseerde voortgangsrapportages inzake Albanië en Noord-Macedonië

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de Raad Algemene Zaken dd 25 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde agenda van de extra Raad Algemene Zaken op 17 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verslag extra Raad Algemene Zaken van 17 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsappreciatie herziening Uitbreidingsmethodologie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  EU-voorstel: Update inzake voortgangsrapportage Albanië SWD (2020) 46

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EU-voorstel: Update inzake voortgangsrapportage Noord-Macedonië SWD (2020) 47

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een werkbezoek van een delegatie uit de vaste commissie voor Europese Zaken aan Noord-Macedonië van 9 en 10 februari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsappreciatie van het nieuwe onderhandelingsvoorstel (negotiating box) over het EU Meerjarig Financieel Kader 2021-27

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering van de gewijzigde motie Van der Lee c.s. inzake de lidstaatopties in richtlijnen (Kamerstuk 34808-19)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderhandelingen betrekkingen tussen Europese Unie en Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsinzet voor de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven