Debat geweest
16 oktober 2019 | 13:00 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Koninkrijksrelaties 16 oktober 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 16 oktober 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
35300-IV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Te behandelen:

8
Uitvoering van de motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel (Kamerstuk 35099-(R2114)-23)

Te behandelen:

24
Stafnotitie- Tijdlijn ijkpunt bestaanszekerheid (sociaal minimum) voor Caribisch Nederland
25
Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie
26
Aanbod gesprek Cft/Caft in volledige samenstelling op woensdag 18 maart 2020

Details

Besluit: De commissie stemt in met een gesprek van 2 uur
28
Verzoek van het lid Bosman (VVD) om de staatssecretaris BZK een reactie te vragen op het artikel 'Aruba: uitstel beslissing aanwijzing' uit het Antilliaans Dagblad

Te behandelen: