Debat geweest
11 september 2019 | 09:30 - 10:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Koninkrijksrelaties 11 september 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
17
Stafnotitie onderzoeksvoorstellen ‘Ontwikkelingsmogelijkheden landbouw Caribisch Nederland’ en ‘ontwikkeling SDG/MBW baseline Caribisch Nederland’
18
Stafnotitie onderzoek economische potentie Caribische delen Koninkrijk
19
Stafnotitie ‘Behandeling begroting Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2020'
20
Verzoek gesprek leerlingen Minor Koninkrijksrelaties Haagse Hogeschool op woensdag 16 oktober 2019 van 13.30-14.30 uur (aansluitend aan de procedurevergadering KR)

Details

Besluit: Het (besloten) gesprek zal plaatsvinden op woensdag 16 oktober 2019 van 13.30-14.30 uur
21
Ter informatie: lijst brieven regering met KR als volgcommissie
23
Verzoek van het lid Van Dam om voor de plenaire begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties nader bericht te ontvangen over de voortgang van het democratisch proces op Sint Eustatius

Te behandelen: