Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 26 november 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 26 november 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Competition Support, namens MOA en VBO, tot aanbieding petitie inzake de rolverdeling CBS en marktpartijen
8
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 oktober 2019, over het bericht dat slechts 20 bedrijven verantwoordelijk zijn voor een derde van de uitstoot

Te behandelen:

14
Invulling van de motie van het lid Van der Lee over het onderzoeken van de wijze waarop waterzijdig inregelen toegevoegd kan worden aan de lijst van erkende maatregelen (Kamerstuk 35000-XIII-71) en de motie van de leden Van der Lee en Agnes Mulder over het verplichten van ledverlichting voor bedrijven (Kamerstuk 35000-XIII-24)

Te behandelen:

23
Verzoek van het lid Amhaouch om het algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering op 5 december 2019 uit te stellen in verband met overlap met het algemeen overleg Spoorveiligheid (commissie Infrastructuur en Waterstaat)

Te behandelen:

24
Voorstel van de voorbereidingsgroep (bestaande uit de leden Aartsen en Stoffer) over het onderzoek ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers
25
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK
27
Stafnotitie Buitenlands werkbezoek 2020
28
Data procedurevergaderingen 1e helft 2020

Details

Besluit: Dinsdag 21 januari, 4 februari, 18 februari, 10 maart, 24 maart, 7 april, 21 april, 19 mei, 2 juni, 16 juni, 30 juni
Tijd: 16.30 - 17.30 uur
33
34
Aanbod voor een besloten technische briefing over het Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie op basis van Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Te behandelen:

41
Wetgevingsoverleg over de Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019) (35 234 t/m 237)

Te behandelen: