Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

12 november 2019
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor technische briefing over jaarverslag 'Staat van het MKB 2019'

 3. 3

  Verzoek vereniging van recreatieondernemers om een recreatiemanifest in ontvangst te nemen op dinsdag 3 december 2019.

 4. 4

  Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregisterwet 2009 BES

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Nadere uitwerking van afbouw van salderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontheffingen experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Publicatie van de Leidraad aardgasvrije wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 en de aanvullende notities

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Marktstudie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de rol van verzekeraars op de autoschadeherstelmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgang Consumentenagenda

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidsvisie mkb-financieringsmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift van de Koninklijke besluiten houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen en houdende departementale herindeling met betrekking tot schuldbemiddeling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Notitie rapporteurs Bromet en Palland over de begroting EZK 2020

 16. 16

  Herziene begroting COP25 in Madrid

 17. 17

  Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden) debatten en geplande algemeen overleggen commissie EZK

 18. 18

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stafnotitie conceptagenda formele Energieraad 4 december 2019

 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit (Kamerstuk 32440-112)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Aanbod IEA voor presentatie over publicatie 'World Energy Outlook 2019" (WEO 2019) d.d. 14 november 2019

 23. 23

  Openbaarmaking van het rapport "Onderzoek afhandeling schadegevallen" en van de notitie "Aanvulling op onderzoek afhandeling schadegevallen"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda Telecomraad 3 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek van het lid Palland om het algemeen overleg Raad voor Concurrentievermogen op 14 november om te zetten in een schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verzoek van het lid Aartsen om een brief en een (apart) algemeen overleg over de winkelplunderingen in Amsterdam met staatssecretaris EZK en minister J&V

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Annulering procedurevergadering EZK op dinsdag 10 december 2019

  Besluit: De procedurevergadering van 10 december zal geen doorgang vinden.