E-mailprocedure : Voorstel toevoegen organisatie aan rondetafelgesprek Kernwapenbeleid

De vergadering is geweest

24 juni 2019
16:00 uur
Een meerderheid van de Kamer (SP, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren) heeft ingestemd met het voorstel van het lid Karabulut om de organisatie Pugwash Nederland toe te voegen aan het programma voor het rondetafelgesprek over kernwapenbeleid van woensdag a.s.


Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Het lid Karabulut stelt voor om ook een vertegenwoordiger van de organisatie Pugwash Nederland namens de commissie uit te nodigen voor deelname aan het rondetafelgesprek over kernwapenbeleid op 26 juni a.s. In geval de commissie hiermee instemt kan deze vertegenwoordiger worden toegevoegd aan sessie 1 (organisaties); de totaaltijd voor de drie sessies van het rondetafelgesprek blijft hetzelfde (van 16.00 tot 18.00 uur).
Graag verneem ik, uiterlijk nog vandaag voor 16.00 uur, via reply all, of u instemt met het toevoegen van deze organisatie aan het rondetafelgesprek.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag