Notaoverleg

Beleidsnotitie Nederland-China

Notaoverleg: "Beleidsnotitie Nederland-China"Deze vergadering is geweest
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten en spreektijden

spreektijden (1e / 2e termijn):
VVD: 8 / 4 minuten
PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA: 6 / 3 minuten
CU, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FvD: 4 / 2 minuten

Bijlagen

Stenogram
Download Beleidsnotitie Nederland-China (ongecorrigeerd stenogram)
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 30 september 2019, over de beleidsnotitie ‘Nederland-China: een nieuwe balans’
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene Convo notaoverleg China 30 sept

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: