Debat geweest
17 juni 2019 | 14:30 - 15:30
Bijzondere procedure

Gesprek met Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen (geannuleerd)

Bijzondere procedure: "Gesprek met Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen (geannuleerd) "Deze vergadering is geannuleerd
Herziene convocatie ivm annulering gesprek met staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie bijzondere procedure met Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen

Agendapunten

1
Gesprek met Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen

Details

De Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen, de heer Zoltán Kovács, wordt in de Kamer voor een gesprek ontvangen door de commissie Europese Zaken onder voorzitterschap van de leden Anne Mulder (VVD) en Drost (CU), tevens co-rapporteurs inzake rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU.

De voertaal is Engels.

Leden die voornemens zijn aan het gesprek deel te nemen wordt verzocht zich aan te melden via cie.eu@tweedekamer
2
Verzoek Ambassade van Hongarije, namens staatssecretaris van Internationale Zaken en Communicatie van Hongarije, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 17 juni 2019