Bijzondere procedure : Gesprek met Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen (geannuleerd)

De vergadering is geannuleerd

17 juni 2019
14:30 - 15:30 uur
Commissie: Europese Zaken
Herziene convocatie ivm annulering gesprek met staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Gesprek met Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen

  De Hongaarse staatssecretaris van Internationale Communicatie en Betrekkingen, de heer Zoltán Kovács, wordt in de Kamer voor een gesprek ontvangen door de commissie Europese Zaken onder voorzitterschap van de leden Anne Mulder (VVD) en Drost (CU), tevens co-rapporteurs inzake rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU.

  De voertaal is Engels.

  Leden die voornemens zijn aan het gesprek deel te nemen wordt verzocht zich aan te melden via cie.eu@tweedekamer
 2. 2

  Verzoek Ambassade van Hongarije, namens staatssecretaris van Internationale Zaken en Communicatie van Hongarije, om gesprek met vaste commissie voor Europese Zaken d.d. 17 juni 2019