Notaoverleg

Realisatie LNV-visie

Notaoverleg: "Realisatie LNV-visie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie notaoverleg realisatie LNV-visie op 24 juni 2019; agendapunt toegevoegd
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 24 juni 2019, over realisatie LNV-visie 'Waardevol en verbonden'
Stenogram
Download Realisatie LNV-visie (ongecorrigeerd stenogram)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

8
Moties ingediend tijdens het Notaoverleg

Te behandelen:

Gerelateerde zaken