20
mei
Besloten debat
20 mei 2019 12:00
Inbreng schriftelijk overleg

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019

Inbreng schriftelijk overleg: "Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019 "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng schriftelijk overleg 20 mei 2019 t.v.v. de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019; AO van 21 mei omgezet in SO

Agendapunten

1
Indien één van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 mei 2019, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 21 mei 2019