17
mei
Besloten debat
17 mei 2019 10:00
E-mailprocedure

Verzoek van het lid Beckerman om de minister een reactie te vragen op het bericht Weer vier maanden vertraging bij versterking in Groningse aardbevingsgebied

E-mailprocedure: "Verzoek van het lid Beckerman om de minister een reactie te vragen op het bericht Weer vier maanden vertraging bij versterking in Groningse aardbevingsgebied"Deze vergadering is geweest
Van: Commissie EZK
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 14:52
Aan: GC-Commissie-EZK
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE]: verzoek van het lid Beckerman om de minister een reactie te vragen op het bericht Weer vier maanden vertraging bij versterking in Groningse aardbevingsgebied
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
Hierbij treft u aan het verzoek van het lid Beckerman (SP) om de minister een reactie te vragen op het bericht “Weer vier maanden vertraging bij versterking in Groningse aardbevingsgebied”(DvhN, 16 mei 2019)  ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019.
 
Graag verneem ik uiterlijk vrijdag 17 mei 2019 om 10 uur of u hiermee kunt instemmen.
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Alle informatie over de Tweede Kamer is te vinden op www.tweedekamer.nl. U kunt de Tweede Kamer ook volgen op Facebook en Twitter. Download ook de gratis Tweede Kamer vergaderagenda app in de Apple of Android store.
Van: Bootsma, M.
Verzonden: donderdag 16 mei 2019 11:21
Aan: Commissie EZK
Onderwerp: Voorstel emailprocedure
 
Beste griffie,
 
Lid Beckerman verzoekt de Commissie van EZK een emailprocedure te starten  om de brief , uit onderstaand artikel uit het DvhN van vandaag,  te ontvangen en een reactie van de minister  daarop.
Voorts verzoekt zij brief en reactie voor het AO Mijnbouw/Groningen van 22 mei te ontvangen.
 
Groetjes Marieke Bootsma
SP
 
https://www.dvhn.nl/groningen/Weer-vier-maanden-vertraging-bij-versterking-in-Groningse-aardbevingsgebied-24460485.html
 

 

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst e-mailprocedure 17 mei 2019: verzoek van het lid Beckerman om de minister een reactie te vragen op het bericht Weer vier maanden vertraging bij versterking in Groningse aardbevingsgebied

Agendapunten

1
Verzoek van het lid Beckerman om de minister een reactie te vragen op het bericht 'Weer vier maanden vertraging bij versterking in Groningse aardbevingsgebied'

Te behandelen: