Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Rondetafelgesprek praktijkonderwijs
Brief lid / fractie
Download Spoed AO Leraren
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 12-9-2019
Brief lid / fractie
Download Extra agendapunt AO MBO
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 12-9-2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs

Details

Inbreng verslag wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid hoger onderwijs wordt vastgesteld op 30 september 2019 om 17.00 uur.
2
Aanbod briefing door SBB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) m.b.t. macrodoelmatigheid mbo.

Details

Besluit: een briefing wordt gepland op 19 september van 12.30-13.30 uur.
3
Brievenlijst

Te behandelen:

15
Middelbaar Beroepsonderwijs
16
Reactie op verzoek commissie over de brief van de Federatie Indische Nederlanders inzake bezwaren tegen het onderzoek “Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950”

Te behandelen:

19
Aanbieding factsheet 'Klimaatgericht onderzoek en innovatie' van Rathenau Instituut
21
Verslag werkbezoek mbo Oostenrijk mei 2019
29
46
74
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

17. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
26. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
27. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
41. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
42. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
53. Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
57. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
63. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
65. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
77. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Westerveld) (minister OCW)
83. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (minister BVO en Media)
88. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (minister OCW)
87. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (minister BVO en Media)
91. Debat over achtstegroepers die een onjuist schooladvies hebben gekregen (Westerveld) (minister BVO en Media)
96. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (minister VWS, minister BVO en Media)
105. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (minister BVO en Media)
106. Dertigledendebat over de cao-onderhandelingen in het primair onderwijs (Van den Hul) (minister BVO en Media)
111. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (minister OCW)

Dertigledendebatten
4. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Westerveld) (minister OCW)
12. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
20. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
43. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
72. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Westerveld) (minister OCW)
92. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister OCW)
75
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

79
Kennisagenda commissie OCW 2019 (update PV 12 september)