Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Uitnodiging Internationale Grüne Woche 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Tweede nota van wijziging inzake de Plantgezondheidswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Aanpak derde tranche Regio Deals

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regio Deal Noordoost Friesland en Holwerd aan Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang uitvoering Regio Envelop 2018/2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zakenbrief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek ‘Niet alles kan’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op een bericht inzake grootschalige fraude met onder meer biologisch eten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport 2Solve inzake onderzoek naar kleine- en middelgrote slachthuizen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Informele Landbouwraad van 22-24 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wetenschappelijke literatuur gebruik stroomband

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Onderzoek naar recente zeehondensterfte en de voortgang van het zeehondenakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken financiële bijdrage Rijk aan de Floriade

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tijdsplanning diverse onderdelen mestbeleid tweede helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie van het Besluit en de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsappreciatie Commissiemededeling Brexit d.d. 12 juni en stand van zaken nationale voorbereidingen no deal scenario

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op KNAW-inventarisatie 'Het belang van dierproeven en mogelijkheden tot vermindering daarvan in fundamenteel-neurowetenschappelijk onderzoek’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de stikstofproblematiek (aangevraagd op verzoek van de commissie op 11 september 2019) (minister LNV, minister IenW, minister BZK) 
  • Debat over het rapport van 2Solve over de gang van zaken in noordelijke slachthuizen en het toezicht door de NVWA  (aangevraagd door het lid Geurts op 18 september 2019) (minister LNV) 
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Resultaat e-mailinventarisatie voor interparlementaire conferentie in Finland over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op 28 oktober 2019

 24. 24

  Voorstel om het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad op 9 oktober 2019 om te zetten in een schriftelijk overleg

 25. 25

  Resultaat e-mailinventarisatie werkbezoek aan het project Kunstmestvrije Achterhoek op vrijdag 15 november 2019

  Besluit: Er wordt een nieuwe datum gezocht voor dit werkbezoek, waarna een nieuwe e-mailinventarisatie zal volgen.
 26. 26

  Verzamelbrief natuur september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Groen in de Stad

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Geannoteerde Agenda Informele Landbouwraad van 22-24 september 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om de minister van LNV een reactie te vragen op het artikel ‘Veldleeuwerik stopt per 1 januari 2020’

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid De Groot (D66) om het kabinet een reactie te vragen op de berichtgeving rondom het hebben van een verhoogd risico op Parkinson bij blootstelling aan landbouwgif

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Bromet (GL) om vragen aan de minister te inventariseren over de uitvoeringspraktijk onbedwelmde religieuze slacht en een rappel op de toezegging over de uitkomsten van het overleg met de convenantspartijen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Graus (PVV) om in een bijzondere procedure een gesprek te voeren met het Veterinair Forensisch Team

  Te behandelen:

  Loading data