E-mailprocedure : Verzoek uitstellen en samenvoegen AO DFCD

De vergadering is geweest

5 maart 2019
10:00 uur
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Aan de leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 
Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het verzoek voor van het lid Diks om het algemeen overleg Dutch Fund for Climate and Development d.d. 7 maart 2019 samen te voegen met het algemeen overleg Handelsbevordering op 24 april. Het AO van aanstaande donderdag zal dan geen doorgang vinden en de brief van de minister over het DFCD zal toegevoegd worden aan de agenda van het AO Handelsbevordering.
Graag verneem ik uiterlijk dinsdag 5 maart 10.00 uur middels een reply all op deze e-mail of u, namens uw fractie, instemt met dit verzoek.
 
Met vriendelijke groet,
 
Eva Meijers
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
 
Van: Steenhoven van der G.
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 11:37
Aan: Meijers, E.
CC: Commissie BuHa-OS; Diks, I.
Onderwerp: Verzoek uitstellen en samenvoegen AO DFCD
 
Geachte griffier, beste Eva,
 
Isabelle Diks zou graag via e-mailprocedure de collega’s om steun vragen om het (op haar initiatief) geagendeerde AO DFCD, uit te stellen en samen te voegen met het AO Handelsbevordering op 24 april. Kunt u dit verzoek voorleggen aan de leden?
 
Vriendelijke groet,
 
Giel van der Steenhoven
Beleidsmedewerker
Asiel en Immigratie | Ontwikkelingssamenwerking | Buitenlandse Handel | Defensie
GROENLINKS Tweede Kamerfractie
 

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek uitstellen en samenvoegen AO DFCD

    Te behandelen:

    Loading data