E-mailprocedure : E-mailprocedure - AO Mijnbouw/Groningen d.d. 7 maart uitstellen tot 21 maart 2019

De vergadering is geweest

21 februari 2019
14:00 uur
Van: Nava D.
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 11:37
Aan: GC-Commissie-EZK
Onderwerp: E-MAILPROCEDURE: algemeen overleg Mijnbouw/Groningen d.d. 7 maart uitstellen tot 21 maart
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
OP 7 maart a.s. is een algemeen overleg Mijnbouw/Groningen gepland. Aangezien er op maandag 11 maart bestuurlijk overleg inzake Groningen plaatsvindt, geef ik u in overweging het algemeen overleg uit te stellen tot  21 maart 2019  opdat de minister in het  algemeen overleg  informatie kan verschaffen over de uitkomsten daarvan.  Vanwege de Kameragenda en de agenda van de minister is een algemeen overleg in de week van 12-14 maart geen optie.
 
Graag verneem ik uiterlijk hedenmiddag – donderdag 21 februari – om 14.00 uur of u met dit voorstel kunt instemmen.
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    E-mailprocedure - AO Mijnbouw/Groningen d.d. 7 maart 2019 uitstellen tot 21 maart 2019

    Te behandelen:

    Loading data