Debat geweest
5 maart 2019 | 16:30 - 18:00
Gesprek

AIV inzake advies 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven'

Gesprek: "AIV inzake advies 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven' "Deze vergadering is geweest
Namens de AIV zullen aanwezig zijn:
Prof.mr. J.G. de Hoop Scheffer, voorzitter AIV
prof.dr.ir. J.J.C. Voorhoeve, vicevoorzitter AIV
LGen b.d. M.L.M. Urlings, lid AIV
J.W. Glashouwer M.A. , secretaris Commissie Vrede en Veiligheid

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie gesprek AIV 5 mrt

Deelnemers


Agendapunten

1
Advies 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven' van AIV