Debat geweest
6 februari 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 februari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 6 februari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging UU voor werkbezoek rondom het thema klimaat en energie d.d. 8 of 18 februari 2019
3
Verzoek DBC om een gesprek over visie op toekomst van blockchain en maatschappelijk relevante blockchain use cases
4
Verzoek Waddenvereniging tot aanbieding petitie voorafgaand aan algemeen overleg Mijnbouw d.d. 7 februari 2019
7
Reactie op het verzoek van het lid Marijnissen, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2018, over het bericht ‘Milieubeweging stapt uit klimaatonderhandeling met kabinet uit woede over CO2-heffing’

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van het lid Beckerman, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 december 2018, over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht

Te behandelen:

13
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 22 januari 2019, over alle stukken rondom de cassatie van de Klimaatzaak openbaar te maken

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 januari 2019, over de gesprekken die in de zomer zijn gevoerd tussen het ministerie en Engie inzake het vervroegd sluiten van de kolencentrale van Engie

Te behandelen:

15
Reactie op het verzoek van het lid Moorlag over de verhouding tussen de energierekening en koopkrachtplaatjes en moties van de leden Moorlag en Beckerman (Kamerstuk 35004-13) en de leden Agnes Mulder en Sienot over de ODE (Kamerstuk 35004-15)

Te behandelen:

21
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
22
Voorstel van het lid Wörsdörfer voor een rondetafelgesprek over juridische aspecten van het databankenrecht met het oog het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 (Kamerstuk 34687)

Te behandelen:

23
Afschrift van de reactie van de minister van Economische Zaken en Klimaat op de brief van GS van Drenthe over duurzame energie en netcapaciteit ten behoeve van het algemeen overleg Klimaat en energie op 13 februari 2019

Te behandelen:

24
Lief- en leedpot

Details

Besluit: eenmalig een bedrag van 10 euro op de schadeloosstelling inhouden ten behoeve van een lief- en leedpot.
27
Voorstel van het lid Van der Lee (GroenLinks) om de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid te verzoeken ermee in te stemmen dat het nog in te dienen wetsvoorstel Bedenktijd door het bestuur van een naamloze vennootschap in handen wordt gesteld van de vaste commissie Economische Zake en Klimaat

Te behandelen:

28
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om de lijst met afspraken tussen het Rijk en de regio over de versterkingsoperatie Groningen naar de Kamer te sturen ten behoeve van het algemeen overleg Mijnbouw op 7 februari 2019

Te behandelen: