21
nov
Live debat
Vanaf 14:00
Algemeen overleg

Mestbeleid

Algemeen overleg: "Mestbeleid"Deze vergadering moet nog plaatsvinden
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

 

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Mestbeleid op 21 november 2019; agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

9
Diverse toezeggingen naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

Te behandelen: