E-mailprocedure : Voorstel annulering procedurevergadering 20 december.

De vergadering is geweest

18 december 2018
18:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
 
Geachte leden,
Gezien de beperkte agenda van de procedurevergadering van donderdag a.s., en vanwege de overlap met het plenaire VAO artikel 100 Syrië, stelt de voorzitter van uw commissie voor deze procedurevergadering te annuleren, tenzij van uw kant nog behoefte bestaat om een spoedeisend onderwerp te bespreken. Indien u bezwaar heeft tegen de annulering verneem ik dat graag, uiterlijk nog heden vóór 18.00 uur, via reply all.
 
Theo van Toor
Griffier
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Tweede Kamer der Staten-Generaal