Debat geweest
21 mei 2019 | 18:30 - 20:30
Algemeen overleg

Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019 (omgezet in schriftelijk overleg op 20 mei 2019)

Algemeen overleg: "Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 en 28 mei 2019 (omgezet in schriftelijk overleg op 20 mei 2019)"Deze vergadering is geannuleerd
Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg op 21 mei 2019 t.v.v. de Raad voor Concurrentievermogen (formeel) op 27 mei 2019; herziene agenda

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers