Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

18 december 2018
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  L.I. Diks (GroenLinks)
 • A. Weverling (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • M. Wörsdörfer (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • S. Geleijnse (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Platform DSE, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. verkleinen ecologische voetafdruk

 3. 3

  Aanbod OSF voor presentatie over windenergie locatie IJmuiden-Ver (IJver)

 4. 4

  Voorstel ING Nederland voor gesprek over werkwijze m.b.t. klimaatdoelen van Parijs

 5. 5

  Uitnodiging Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland voor werkbezoek 'Groene Cirkels' d.d. 18 januari 2019

 6. 6

  Uitnodiging BVPD om gesprek over wantoestanden pakketmarkt

 7. 7

  Verzoek namens MVO Nederland om petitieaanbieding Duurzame Business Agenda

 8. 8

  Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg over de ministeriële regeling betreffende minimaliseren gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Aanpassing conceptbesluit tot wijziging van het Warmtebesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Lastenverdeling tussen burgers en bedrijven in de opslag voor duurzame energie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsappreciatie initiatief Klimaatwet (Kamerstuk 34534)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tussentijdse voortgangsrapportage maatregelen afbouw gaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Energieraad op 19 december 2018 (Kamerstuk 21501-33-732)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vertraging implementatie amendement Wet Voortgang Energietransitie (full disclosure)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Resultaten 2017 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lekken van aardgascondensaat door de NAM in Farmsum

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Deelname Kamerleden aan COP24

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  PBL-rapport ‘meten met twee maten’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda voor de Telecomraad van 4 december 2018 (Kamerstuk 21501-33-725)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen op 29 en 30 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitkomsten van Toerisme Top gehouden op 10 oktober 2018 in Deventer

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Nadere beantwoording van de vragen die gesteld zijn in het schriftelijk overleg over geannoteerde agenda voor de Telecomraad van 4 december 2018 (Kamerstuk 21501-33-725)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitspraak Visser Vastgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Werkprogramma Adviescollege Toetsing Regeldruk 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma 2010-2018

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitnodiging Conferentie Nederland Digitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken implementatie richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kennisgeving Interparlementaire EU-bijeenkomsten voor eerste helft 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Ambassadeursconferentie op 31 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over het bericht 'Milieuorganisaties dreigen Klimaatakkoord niet te tekenen'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op het amendement van de leden Van Raan en Akerboom over het niet bijdragen aan een beperking van de temperatuurstijging (Kamerstuk 35000-XIII-74)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Informeren over overwegingen hoger beroep verjaringstermijn mijnbouwschade Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verbreding van de SDE+

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing te houden met het Planbureau voor de Leefomgeving en de peer reviewers over de nog te ontvangen doorrekening van het Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Wörsdörfer om voorafgaand aan het algemeen over Marktwerking en Mededinging op 6 februari 2019 feitelijke vragen te stellen over de brief 'Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering' (Kamerstuk 27879, nr. 64)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek van het lid Van den Berg om het voortouw van het wetsvoorstel Bedenktijd voor beursvennootschappen (minister Justitie en Veiligheid) in handen te stellen van de commissie Economische Zaken en Klimaat in plaats van de commissie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verzoek van het lid Weverling om een stand-van-zakenbrief over het verbeterplan voor de herindeling van de DAB+-frequentieruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verzoek van het lid Weverling om een brief met informatie over de laagvermogen middengolf, de overdracht hoogvermogen middengolf 1008 en de herverdeling kavel B05 (FM Randstad)

  Te behandelen:

  Loading data