Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 18 december 2018
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor EZK d.d. 18 december 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek Platform DSE, namens meerdere organisaties, tot aanbieding petitie m.b.t. verkleinen ecologische voetafdruk
3
Aanbod OSF voor presentatie over windenergie locatie IJmuiden-Ver (IJver)
4
Voorstel ING Nederland voor gesprek over werkwijze m.b.t. klimaatdoelen van Parijs
5
Uitnodiging Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland voor werkbezoek 'Groene Cirkels' d.d. 18 januari 2019
6
Uitnodiging BVPD om gesprek over wantoestanden pakketmarkt
7
Verzoek namens MVO Nederland om petitieaanbieding Duurzame Business Agenda
11
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

12
Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Van der Staaij tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met het schrappen van de verplichte aanbesteding binnen het sociaal domein

Te behandelen:

27
Nadere beantwoording van de vragen die gesteld zijn in het schriftelijk overleg over geannoteerde agenda voor de Telecomraad van 4 december 2018 (Kamerstuk 21501-33-725)

Te behandelen:

34
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
38
Reactie op het amendement van de leden Van Raan en Akerboom over het niet bijdragen aan een beperking van de temperatuurstijging (Kamerstuk 35000-XIII-74)

Te behandelen:

41
Verzoek van het lid Van der Lee (GroenLinks) om een technische briefing te houden met het Planbureau voor de Leefomgeving en de peer reviewers over de nog te ontvangen doorrekening van het Klimaatakkoord

Te behandelen:

42
Verzoek van het lid Wörsdörfer om voorafgaand aan het algemeen over Marktwerking en Mededinging op 6 februari 2019 feitelijke vragen te stellen over de brief 'Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering' (Kamerstuk 27879, nr. 64)

Te behandelen:

43
Verzoek van het lid Van den Berg om het voortouw van het wetsvoorstel Bedenktijd voor beursvennootschappen (minister Justitie en Veiligheid) in handen te stellen van de commissie Economische Zaken en Klimaat in plaats van de commissie Justitie en Veiligheid

Te behandelen:

45
46
Stafnotitie Selectie thema's jaarplanning 2019