Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

23 januari 2019
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie ivm toegevoegde agendapunten

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • A.E. Diertens (D66)
 • T. van Gent (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen

  1. De vertegenwoordiging van de Staten-Generaal in de IPKO-werkgroep Statuut zal bestaan uit de leden Ganzevoort (Vz), Van Raak en Diertens. Ook de overige delegaties zullen 3 leden aanleveren.
  2. Dhr. Van Dam zal mevr. Van den Berg vervangen als woordvoerder Koninkrijksrelaties namens het CDA.
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor de beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en bij wijziging van de Grondwet regels te stellen voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Gunnen opdracht Statia Emergency Operations Centre (SEOC)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 29 november 2018, over de gang van zaken rond het gewijzigde voorstel voor een regeling voor geschillen over de interpretatie van het Koninkrijksstatuut

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag bezoek aan Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Sint Eustatius van 13 t/m 16 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Nos Kier Boneiru Bek te Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Duurzaam bouwen en wonen in de overzeese Koninkrijksdelen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsbrief inzake sociale woningbouw in Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van de commissie Financiën om mogelijke beleidsthema's aan te leveren voor de V-100 (20 mei 2019)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorlichting Raad van State

  In overleg met de Raad van State wordt op ambtelijk niveau een voorstel voorbereid, dat in een e-mailprocedure aan de commissie zal worden voorgelegd.
 15. 15

  Verzoek van het lid Özütok (GroenLinks) om bij de komende procedurevergadering de staatssecretaris te vragen om te voorzien in een solide natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland.

  Te behandelen:

  Loading data