Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 23 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie Koninkrijksrelaties 23 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Mededelingen

Details

1. De vertegenwoordiging van de Staten-Generaal in de IPKO-werkgroep Statuut zal bestaan uit de leden Ganzevoort (Vz), Van Raak en Diertens. Ook de overige delegaties zullen 3 leden aanleveren.
2. Dhr. Van Dam zal mevr. Van den Berg vervangen als woordvoerder Koninkrijksrelaties namens het CDA.
2
Brievenlijst
4
Voorstel van rijkswet van het lid Bosman tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden teneinde mogelijk te maken dat Curaçao en Sint Maarten net als Aruba zelfstandig kunnen opteren voor de beëindiging van de in het Statuut neergelegde rechtsorde en bij wijziging van de Grondwet regels te stellen voor het geval Bonaire, Sint Eustatius of Saba wensen geen deel uit te maken van het staatsbestel van Nederland

Te behandelen:

6
12
Jaarplanning 2019
15
Voorlichting Raad van State

Details

In overleg met de Raad van State wordt op ambtelijk niveau een voorstel voorbereid, dat in een e-mailprocedure aan de commissie zal worden voorgelegd.
16