Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst pv Buza 4 juli

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 04-07-2019 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid
ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
wo 04-09 t/m vr 06-09 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
ma 09-09-2019 13.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Beleidsnotitie Nederland-China
di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
do 12-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 26-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

di 01-10-2019 19.30 - 22.30 Algemeen overleg Iran
ma 30-09-2019 12.00 - 16.00 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China
do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Normkader voor technologisch nieuwe wapensystemen
di 08-10-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

Nog te plannen: AO met ministers Buza en Defensie over kernwapenbeleid.
Noot: Het rondetafelgesprek over Rusland zal voorafgaand aan het herfstreces worden ingepland.

Te plannen plenaire debatten:
16. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
29. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
76. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet)
111. Debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17 (Van Dam)

Dertigledendebatten:
12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
19. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
40. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
44. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
60. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
104. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut)
3
Vaststellen datum voor gesprek met enkele (buitenlandse) gezanten voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.

Details

De commissie heeft eerder besloten om in het kader van de kennisagenda een gesprek te organiseren met enkele (buitenlandse) speciaal gezanten die actief zijn op het terrein van vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Dit gesprek kan plaatsvinden in de vorm van een (desgewenst besloten) gesprek en een videoconferentie. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt de commissie een stafnotitie met de resultaten van een vergelijkende analyse van de mandaten, taken en bevoegdheden van enkele spciaal gezanten op dit terrein.
Besluit: Het gesprek vindt plaats op woensdag 9 oktober 2019 van 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur.
4
Voorstel om in het verlengde van het rondetafelgesprek over kernwapenbeleid tevens een gesprek met Duitse parlementsleden over kernwapenbeleid te organiseren

Details

Besluit: De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Duitse Bondsdag verzoeken om een gesprek in Berlijn of in Den Haag, te plannen in oktober of november.
5
Verzoek ambassade Tunesië om gesprek van minister van Buitenlandse Zaken Tunesië met commissie op maandag 2 september.

Details

Besluit: Deelname aan gesprek inventariseren onder de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Buitenlande Handel en OS (N.B.: maandag 2 september valt nog in reces).
6
Beleidsreactie op de IOB-evaluatie van de directie Consulaire Zaken en Visumbeleid

Te behandelen:

9
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018 (Kamerstuk 35200-V-1)

Te behandelen:

10
Beantwoording van feitelijke vragen inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Te behandelen:

11
Reactie op het verzoek van Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 juni 2019, over de situatie van Nederlanders die zich in Turkije bevinden met een uitreisverbod

Te behandelen:

14
Reactie op het verzoek van het lid Van Dam, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 juni 2019, over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17

Te behandelen:

15
Beantwoording vragen commissie over de gewijzigde versie van de reactie op het verzoek van de commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt (Kamerstuk 35000-V-69)

Te behandelen:

20
Stafnotitie - Bespreekpunten bij de voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies

Details

In besloten deel van de vergadering
21
Aanbieding van het advies 'China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa' van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
22
Stafnotitie - Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
23
[EU-SIGNALERING] BUZA - AO op 3 juli over de Raad Buitenlandse Zaken van 15 juli 2019
24
Uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan de verkiezingswaarnemingsmissie in Oekraïne
25
Overzicht openstaande toezeggingen naar aanleiding van algemeen overleggen
26
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

  1. 2019Z13879 Aan minister Buza - feit vragen Reactie berichtgeving Syrië-ganger en NLA-programma 27-06-2019
  2. 2019Z13878 Aan minister Buza - feit vragen (Her)publicatie Wob-verzoeken Syrië 27-06-2019
  3. 2019Z13132 Aan minister Buza - actuele situatie Iran 24-06-2019
  4. 2019Z12947 Aan minister Buza - verslag reis China 21-06-2019
  5. 2019Z11752 Aan minister Buza - verzoek reactie brf visumaanvraag Suriname 11-06-2019
  6. 2019Z11751 Aan minister Buza - bezoek Chinese vicepresident aan Nederland 06-06-2019
  7. 2019Z09908 Aan minister Buza - motie Koopmans nieuwe potentiële massavernietigingswapens 17-05-2019
  8. 2019Z09907 Aan Minister President - afschrift reactie brief mbt erkenning Armeense genocide 17-05-2019
  9. 2019Z09846 Aan minister Buza - inbreng verslag Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba 16-05-2019
Minister van Buitenlandse Zaken verzoeken de brieven (met uitzondering van de brief over de actuele situatie in Iran) uiterlijk 2 september 2019 aan de Kamer toe te zenden.
27
Voorstel van het lid Sjoerdsma om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een uitnodiging voor de NPV-Toetsingsconferentie 2020

Te behandelen: