Debat geweest
25 april 2019 | 12:30 - 13:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedureverg. cie. BuZa 25 april
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedureverg. cie. BuZa 25 april

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • di 23-04-2019 16.00 - 16.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Verdrag inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribische deel van het Koninkrijk
 • do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • do 25-04-2019 13.15 - 14.00 Delegatievergadering Ambtelijke briefing werkbezoek VS
 • do 25-04-2019 14.30 - 15.30 Technische briefing Briefing werkbezoek VS door Amerikaanse ambassadeur
Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019 
 • zo 28-04 t/m vr 03-05 Werkbezoek VS
 • ma 06-05-2019 16.00 - 16.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • di 14-05-2019 13.45 - 14.00 Petitie Tamil Forum inzake Srilanka
 • do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • wo 05-06-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • wo 19-06-2019 18.00 - 20.30 Wetgevingsoverleg jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken over 2018
 • do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
 • ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
 • wo 03-07-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 • do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019
 • ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
 • wo 04-09 t/m vr 06-09 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid
 • di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
 • wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
 • wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

Nog te plannen plenaire debatten:
 • 21. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (minister BuZa, minister J&V)
 • 38. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (minister BuZa)
 • 91. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
 • 13. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
 • 14. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
 • 21. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (minister BuZa, staatssecretaris BZK)
 • 43. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
 • 47. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
 • 67. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
3
Planning Procedurevergaderingen najaar 2019

Details

Steeds op een donderdag van 12.30 tot 13.15 uur op de volgende data:
12 september, 26 september, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december, 19 december
4
Verzoek The Rights Forum, namens prof. Lynk - 7e speciaal rapporteur, om bijzondere procedure over mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden (incl. laatste ontwikkelingen in Gaza) d.d. 14 of 15 mei 2019
5
Stafnotitie - Kennisagenda 2019 - Verhouding met Rusland
7
Antwoorden op vragen commissie over de beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan (Kamerstuk 29521-375)

Te behandelen:

12
Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19)

Te behandelen:

13
Beantwoording vragen commissie over het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika, inzake toegang tot en gebruik van faciliteiten op Curaçao voor humanitaire bevoorradingen bedoeld voor de bevolking van de Bolivariaanse Republiek Venezuela; Willemstad, 15 maart 2019 (Kamerstuk 30952-330)

Te behandelen:

15
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 • 2019Z08565 Aan minister Buza - inbreng verslag wetsvoorstel status personeel VS in Caribische deel van het Koninkrijk 23-04-2019
 • 2019Z07578 Aan minister Buza - Verzoek kabinetsreactie EU-China Top 12-04-2019
 • 2019Z07579 Aan minister Buza - actuele situatie Turkije 12-04-2019
 • 2019Z07586 Aan minister BuZa OCW, JenV en de stas jenV -feit vragen Verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden 12-04-2019
 • 2019Z07534 Aan minister Buza - verzoek reactie brf facultatieve protocollen 11-04-2019
 • 2019Z06792 Aan minister Buza - inbreng strategische partnerschapsovereenkomst EU Canada 04-04-2019
 • 2019Z06197 Aan minister Buza - verzoek toelichting initiatief Bijsturing veranderingsgerichte NLse conflictpreventie inzet 28-03-2019
 • 2019Z05215 Aan minister Buza - moord op IKON-journalisten 15-03-2019
16
Verzoek van het lid Sjoerdsma (D66) om de minister van Buitenlandse Zaken te verzoeken om een schriftelijke reactie op het bericht "Saoedische zussen willen naar Nederland: 'Ze kunnen ons hier vermoorden' " (RTL Nieuws, 21 april 2019)

Te behandelen: