Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

21 februari 2019
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • S. Karabulut (SP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  di 05-03-2019 16.30 - 18.00 gesprek AIV inzake advies 'Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid. Hoog tijd voor nieuwe wapenbeheersingsinitiatieven'
  di 05-03-2019 18.00 - 18.45 Bijzondere procedure heer Ghoulyan over Nagorno Karabach
  wo 06-03-2019 12.00 - 13.00 Gesprek met prof. Nollkaemper over volkenrechtelijke aspecten van erkenning interim-president Venezuela
  do 07-03 t/m vr 08-03 Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid.
  do 14-03-2019 10.00 - 12.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 14-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 28-03-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 02-04-2019 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigd tijdstip)
  di 02-04-2019 18.00 - 20.00 Algemeen overleg NAVO Ministeriële (gewijzigde datum, was eerst 3 april)
  do 11-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 25-04-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  zo 28-04 t/m vr 03-05 Werkbezoek VS
  wo 15-05-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-05-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 06-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE

  Nog te plannen activiteit: notaoverleg Mensenrechten. N.B.: Mensenrechtenrapprotage 2018 wordt in mei aan de Kamer toegezonden. Besluit: notaoverleg plannen in juni 2019.

  Nog te agenderen plenaire debatten
  51. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (minister BuZa)
  64. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (minister BuZa)
  86. Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen (Van Ojik) (minister BuZa)
  40. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (minister BuZa)
  46. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (minister BuZa)
  49. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (minister BuZa)
  106. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  112. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (minister BuZa, minister Defensie)
   
 3. 3

  Verzoek, namens vertegenwoordiger van Kurdistan Regional Government (KRG), om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over situatie van minderheden in Noord-Irak d.d. 3 april 2019

 4. 4

  Uitnodiging Europees Parlement, namens commissie AFET, voor interparlementaire commissievergadering "Current challenges for EU foreign and security policy" d.d. 2 april 2019

 5. 5

  Verzoek GHRD tot aanbieding mensenrechtenrapport over vervolging van meisjes en vrouwen van religieuze minderheden in Pakistan

 6. 6

  Verzoek Stichting Europa Oost-Turkistan Educatie Centrum, namens ex-gevangene van Chinees heropvoedingskamp, tot ontvangst in bijzondere procedure m.b.t. getuigenis over situatie van de Oeigoeren

 7. 7

  Planning gesprek van commissie met prof. Nollkaemper, Extern Volkenrechtelijk Adviseur, inzake internationaal rechtelijke aspecten van de erkenning van Guaidó als interim-president van Venezuela,

  Prof. Nollkaemper is bereid tot een gesprek met de commissie op woensdag 6 maart van 12.00 tot 13.00 uur.
 8. 8

  Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 december 2018, over het bericht ‘VS: boycot Russisch gas’

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op vragen commissie over de evaluatie Eenheid Huwelijksdwang / uitvoering nader gewijzigd amendement van het lid Ten Broeke c.s. over oprichting van een Forced Marriage Unit (Kamerstuk 34550-V-52) (Kamerstuk 32175-64)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de Staat van het Consulaire - 2018 (Kamerstuk 35000-V-51)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beëindiging van de Nederlandse bijdrage aan UNMISS en recente ontwikkelingen in Zuid-Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Ploumen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2019, over de ontwikkelingen in Sudan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering motie van het lid Van Ojik over aanbevelingen van het Planetary Security Initiative (Kamerstuk 35000-V-23)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Diplomatieke nota van de ambassade van Koeweit

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Humanitaire crisis in Venezuela en de erkenning van Juan Guaidó als interim-president

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie over de situatie in Venezuela m.b.t. erkenning van Juan Guaidó (Kamerstuk 29653-45)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken de (CAVV) inzake de ontwerpartikelen van de ILC over misdrijven tegen de menselijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Koninkrijk der Nederlanden als lid van de VN Veiligheidsraad 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging gedaan aan het lid Van Helvert tijdens het debat over “Nederlandse niet-letale steun aan de gewapende oppositie in Syrië” van 29 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika inzake de status van personeel van de Verenigde Staten in het Caribisch deel van het Koninkrijk; Washington, 19 oktober 2012, en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Curaçao van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika; ’s-Gravenhage, 15 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 31 januari en 1 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 18 februari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van de Zitting 2019 (eerste deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Oekraïne

 25. 25

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2019Z02579 Aan minister BuZa - verzoek medewerking werkbezoek VS 11-02-2019
  2019Z02485 Aan minister Buza - verzoek indicatie termijn toezending kabinetsreactie AIV advies over kernwapens 08-02-2019
  2019Z02417 Aan minister Buza - reactie op rapport MSA terrorists in suits 07-02-2019
  2018Z19899 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde VN verdrag immuniteit 01-11-2018
 26. 26

  Verzoek brief minister van Buitenlandse Zaken over de actuele situatie in Egypte

  Te behandelen:

  Loading data