E-mailprocedure : FW: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Plannen van notaoverleg Europese Raad inzake Brexit, ipv plenair debat, op donderdag 22 november (svp reageren uiterlijk vanmiddag 17.00 uur)

De vergadering is geweest

20 november 2018
17:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Van: Commissie EU
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 14:00
Aan: GC-Commissie-EU
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Plannen van notaoverleg Europese Raad inzake Brexit, ipv plenair debat, op donderdag 22 november (svp reageren uiterlijk vanmiddag 17.00 uur)
 
Aan de leden en plaatsvervangende leden van de vaste commissie voor Europese Zaken
 
 
Geachte leden,
 
Van het lid Verhoeven (D66), mede namens de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, is het onderstaande voorstel ontvangen om aanstaande donderdag 22 november van 14.00 tot 17.30 uur een notaoverleg met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken te houden over de Europese Raad inzake de Brexit, in plaats van het plenair debat dat op donderdagavond gepland staat.
 
Ik verzoek u om via de knop ‘allen antwoorden’ uw reactie op dit voorstel kenbaar te maken, uiterlijk vandaag 17.00 uur.
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze procedure.
Indien uw commissie instemt met het verzoek zal bij de Regeling van Werkzaamheden van morgen toestemming gevraagd worden voor het houden van dit notaoverleg met het verzoek om daarbij rekening te houden met eventuele stemmingen op 22 november.
 
Met hartelijke groet,
 
Griffier vaste commissie voor Europese Zaken
Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk 
 
Van: Verhoeven K.
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 13:34
Onderwerp: Verzoek Nota overleg

 
Namens VVD, CDA, GL, PvdA, CU en D66 doe ik het verzoek voor een nota-overleg op donderdag 22 november van 14 tot 1730 uur over de Brexit-EU-top van aankomende zondag. Dit in aanwezigheid van de premier en de minister van Buitenlandse Zaken.
 
Groet, Kees Verhoeven

Kees Verhoeven
Tweede Kamerlid D66
Woordvoerder Europa, EZ, Privacy, Media, ICT

 

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] EUZA - Plannen van notaoverleg Europese Raad inzake Brexit, ipv plenair debat, op donderdag 22 november (svp reageren uiterlijk vanmiddag 17.00 uur)

    Te behandelen:

    Loading data