Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 november 2018
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
In verband met de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken is de procedurevergadering van 15 november verplaatst naar 20 november.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • S.M.G. Koopmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • S. Karabulut (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  wo 21-11-2018 10.30 - 11.30 Gesprek Mrs. Tatiana Molcean, Moldavische staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
  wo 21-11-2018 11.30 - 12.15 Werkgroep adviesaanvraag niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen
  do 22-11-2018 09.30 - 13.00 Algemeen overleg artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië (gewijzigde aanvangstijd)
  do 22-11-2018 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Versterkte Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst Kazachstan
  do 29-11-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 29-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken: geannoteerde agenda wordt maandag 26-11 aan de Kamer gestuurd.
  do 29-11-2018 18.00 - 20.00 Algemeen overleg NAVO
  do 29-11-2018 20.00 - 22.00 schriftelijk overleg OVSE: Het algemeen overleg wordt omgezet in een Schriftelijk Overleg, met inbreng op 29-11 om 12.00 uur.
  wo 12-12-2018 10.00 - 11.30 Gesprek AIV over jaarprogramma
  do 13-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 13-12-2018 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure David Sheen, Israelische journalist
  do 20-12-2018 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 31-01-2019 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie voor alle commissies
  do 07-03 t/m vr 08-03 Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands-, Veiligheids- en Defensiebeleid, Boekarest.
 3. 3

  planning procedurevergaderingen eerste helft 2019

  Steeds op een donderdag van 12.30 tot 13.15 uur.
  24 januari, 7 februari, 21 februari, 14 maart, 28 maart, 11 april, 25 april, 16 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli
 4. 4

  Verzoek Ambassade van Indonesië, namens Indonesische parlementaire delegatie MPR, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 5 december 2018

 5. 5

  Verzoek Bharathi CCFT, namens meerdere organisaties en mensenrechtenactivisten in Europa en van Tamil Nadu, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Tamil genocide en huidige situatie van Tamils in Sri Lanka begin december 2018

 6. 6

  Verzoek United national Organization for Human Rights, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten situatie in Egypte.

 7. 7

  Verzoek 'Federale Republiek van Ambazonië' om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over conflict met Frans-Kameroen

 8. 8

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de Homogene Groep Internationale samenwerking 2019 (HGIS-nota 2019) (Kamerstuk 35001)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in 2019 en veiligheidsinzet in de Sahel 2019 tot en met 2021 (artikel 100) (Kamerstuk 29521-368)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2019 (artikel 100-brief) (Kamerstuk 27925-637)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 25 september 2018, over het onderzoek naar de dood van vier IKON journalisten in El Salvador

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoord op toepassing artikel 34 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het verzoek van het lid Van Ojik, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 oktober 2018, over de uitkomsten van het bezoek van de Chinese minister-president aan Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  WOB verzoeken Nederlandse inzet in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Onderzoek naar mogelijkheden voor een verbod op de Eritrese diasporabelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Evaluatie Eenheid Huwelijksdwang / uitvoering nader gewijzigd amendement van het lid Ten Broeke c.s. over oprichting van een Forced Marriage Unit (Kamerstuk 34550-V-52)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toezegging over de mogelijkheden en de onmogelijkheden van het instellen van stembureaus op ambassades en in de Nederlandse grensgemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nederlandse inzet inzake de Conventie voor Conventionele Wapens

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar West- en Noord-Afrika

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken op 14 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen.

  2018Z20074 Aan minister Buza - verzoek afschrift reactie Military Court Watch 05-11-2018
  2018Z19899 Aan minister Buza - verzoek reactie brf derde VN verdrag immuniteit 01-11-2018
  2018Z19461 Aan minister Buza - inbreng SO PrinsonLaw 30-10-2018
  2018Z17368 Aan minister Buza - verzoek planningsbrief 2019 02-10-2018
 24. 24

  Verzoek verlenging algemeen overleg artikel 100 Nederlandse deelname aan anti-ISIS coalitie en situatie in Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verzoek brief minister actuele situatie Sri Lanka.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Informatie Amnesty International over schrijfactie 'Write for Rights'