Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 4 juli 2019
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering EUZA dd 4 juli 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Afscheid van stagiaire Shara Roberti
2
Terugkoppeling plenaire COSAC-conferentie in Boekarest

Details

De voorzitter geeft een terugkoppeling van het werkbezoek aan de plenaire COSAC-conferentie op 23-25 juni jl. in Boekarest. Onderwerpen die tijdens deze interparlementaire conferentie aan de orde kwamen waren de resultaten van het Roemeens EU-Voorzitterschap, de handelsrelatie met het VK na de Brexit, onderwijs en innovatie. De Nederlandse delegatie organiseerde een goed bezochte zijsessie over het thema transparantie. Ook bij de volgende voorzittersconferentie van de COSAC op 21-22 juli 2019 in Finland zal voor dit onderwerp aandacht worden gevraagd. 
3
Brievenlijst
8
Tussentijds verslag co-rapporteurs Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie
9
11
EU-Stafnotitie - Werkzaamheden Parlementair Vertegenwoordiger Tweede Kamer in Brussel, januari - juli 2019
12
Lijst van EU-voorstellen week 25 – week 26 (17 juni – 28 juni 2019)
13
Planning overleg Raad Algemene Zaken in juli 2019

Details

De Raad Algemene Zaken van dinsdag 23 juli is vervroegd naar donderdag 18 juli 2019. Hierop moet ook de inbrengtermijn voor het schriftelijk overleg worden aangepast.

Besluit: De commissie besluit de gewijzigde inbrengtermijn vast te stellen op vrijdag 12 juli 2019 te 12.00 uur.

Noot: Deze inbrengtermijn is afgestemd met het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Kamer ontvangt de geannoteerde agenda uiterlijk dinsdag 9 juli en de beantwoording uiterlijk woensdag 17 juli 2019.
14
Planning werkbezoek Parijs na het zomerreces

Details

Besluit: Nieuwe datum voorstellen.

Noot: Op de voorgestelde data (22-24 september en 21-23 oktober 2019) is onvoldoende belangstelling voor dit werkbezoek.
15
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister buza - Verzoek om ambtelijke ondersteuning bij werkbezoek aan Londen (19-EU-B-029)
Aan minister buza - Appreciatie van COM (2019) 276 Mededeling: Stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen voor noodmaatregelen voor de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie met inbegrip van de stand van zaken van de Nederlandse voorbereidingen. 
Aan minister buza - Beantwoording schriftelijk overleg Financiële situatie Raad van Europa (Inbrengdatum 01-07-2019)

Besluit: Ter informatie.
16
Commissie-agenda

Details

12-07-2019 12:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 18 juli 2019
21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019  
26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
03-10-2019 18:00 - 20:00 AO Nederlandse belangenbehartiging in de EU (nieuw)
06/07-10-2019 Werkbezoek Londen, Verenigd Koninkrijk, inzake Brexit (nieuw)

08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
17-10-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019
28-11-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
01/03-12-2019 plenaire COSAC-conferentie in Helsinki
19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Nog te plannen:
- werkbezoek Hongarije (status: reactiebrief afwachten; opnieuw agenderen na het zomerreces)
- werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (status: nieuwe datum zoeken)

Besluit: Ter informatie.

Gepland:
Besluit: De commissie stelt de datum voor het commissiewerkbezoek aan Londen, Verenigd Koninkrijk, vast op zondag 6 en maandag 7 oktober 2019.

 
17
Rondvraagpunt van het lid Omtzigt (CDA) inzake benoemingsprocedure ECB-Voorzitter

Details

Het lid Omtzigt (CDA) kondigt aan na ommekomst van het verslag van de Europese Raad d.d. 30 juni-2 juli 2019 te overwegen om een aanvraag tot extern advies inzake de benoemingsprocedure voor de Voorzitter van de Europese Centrale Bank via e-mailprocedure aan de leden van de commissie voor te leggen.

Besluit: Ter informatie.