Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 17 januari 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 17 januari 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Welkom aan nieuwe griffiemedewerkers

Details

De voorzitter heet de heer David Bokhorst van harte welkom als EU-specialist voor de commissie Financiën. De heer Bokhorst heeft hiervoor aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als promovendus en onderzoeker naar het macro-economisch bestuur in de eurozone. In mei van dit jaar zal hij zijn proefschrift verdedigen. Tevens heeft de heer Bokhorst als onderzoeker bij Clingendael gewerkt. De voorzitter wenst hem veel succes en werkplezier in de Kamer.

Eveneens heet de voorzitter de heer Bouke van Hilten van harte welkom. De heer Van Hilten zal als rijkstrainee tot 1 april a.s. de commissiestaf van Europese Zaken versterken en is voor deze periode gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De voorzitter wenst hem veel succes en werkplezier in de Kamer.
5
Brievenlijst
6
Uitnodiging Assembly of the Republic of Macedonia voor bezoek aan Macedonië
9
Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Ojik over per departement inzichtelijk maken welke de gevolgen zijn van een harde Brexit (Kamerstuk 21501-20-1396), een stand van zaken van de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit en een kabinetsappreciatie van de contingency plannen van de Europese Commissie

Te behandelen:

14
Antwoorden op vragen commissie (schriftelijk overleg) over o.a. de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 8 januari 2019

Te behandelen:

19
EU-voorstel: Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad “Naar snelle overeenstemming over een langetermijnbegroting voor de prioriteiten van Europa”. Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de Europese Raad op 13-14 december 2018 COM (2018) 814

Te behandelen:

20
Aanbieding agenda Europees Parlement met de interparlementaire activiteiten voor eerste semester 2019
21
Delegatie-inzet Voorzitters COSAC Boekarest, Roemenië 20-21 januari 2019
22
EU-stafnotitie: Verslag Parlementair Vertegenwoordiger Staten-Generaal in Brussel [juli - december 2018]
23
Informele Raad Algemene Zaken d.d. 11-12 maart 2019

Details

Besluit: Algemeen overleg Informele Raad Algemene Zaken plannen op dinsdag 5 maart 2019 van 17.00 tot 19.00 uur.

Noot: Het Roemeense EU-voorzitterschap heeft een Informele Raad Algemene Zaken op 11 en 12 maart 2019 uitgeschreven ter voorbereiding op de Europese top van 9 mei 2019 in Sibiu.
24
Integraal overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 51 2018 - week 2 2019
25
Nog te ontvangen brieven

Details

Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie EU Contingency Action Plan en toezeggingen schriftelijke informatievoorziening EU planning (23987-291) 20-12-2019
Aan minister Buza - BNC-fiche Mededeling implementatie van het Contingency Action Plan (COM(2018) 890 final)

Besluit: Ter informatie.
26
Commissie-agenda

Details

20 t/m 21-01-2019 - voorzitters COSAC-conferentie in Boekarest
23-01-2019 10:00 - 14:00 AO Brexit
31-01-2019 10:30 - 14:00 ambassadeursconferentie
31-01-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
07-02-2019 13:30 plenair debat Staat van de Europese Unie
13-02-2018 10:00 -13:00 AO EU-informatievoorziening/transparantie (datum en tijd gewijzigd)
14-02-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019
14-02-2019 15:00 - 18:30 rondetafelgesprek Rule of Law
17/18-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Hongarije
21-02-2019 09:30 - 11:30 AO subsidiariteit (tijd gewijzigd)
21-02-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
22/23-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Polen
05-03-2019 17.00 - 19.00 Informele Raad Algemene Zaken dd 11 maart 2019 (nieuw ingepland)
14-03-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
14-03-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
14-03-2019 16:00 - 19:00 AO Rule of Law
01/02-04-2019 IPC over toekomst van EU in Boekarest
02-04-2019 19:30 - 21:30 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019  
04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
11-04-2019 15:30 - 17:30 AO (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019
12-04-2018 werkbezoek Brussel
25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
15-05-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019     
16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering   
  
Krokusreces: vrijdag 22 februari 2019 t/m maandag 4 maart 2019
Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019
Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

Nog in te plannen: werkbezoek naar Parijs (samen met de commissie Financiën)

Besluit: Ter informatie.