Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

17 januari 2019
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  F. van Oosten (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • K. Verhoeven (D66)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Welkom aan nieuwe griffiemedewerkers

  De voorzitter heet de heer David Bokhorst van harte welkom als EU-specialist voor de commissie Financiën. De heer Bokhorst heeft hiervoor aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt als promovendus en onderzoeker naar het macro-economisch bestuur in de eurozone. In mei van dit jaar zal hij zijn proefschrift verdedigen. Tevens heeft de heer Bokhorst als onderzoeker bij Clingendael gewerkt. De voorzitter wenst hem veel succes en werkplezier in de Kamer.

  Eveneens heet de voorzitter de heer Bouke van Hilten van harte welkom. De heer Van Hilten zal als rijkstrainee tot 1 april a.s. de commissiestaf van Europese Zaken versterken en is voor deze periode gedetacheerd vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De voorzitter wenst hem veel succes en werkplezier in de Kamer.
 2. 2

  Gevolgen van een no-deal Brexit, in het bijzonder voor geneesmiddelen, medische technologie en medisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voortgang in communicatie richting bedrijfsleven over Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang verhuizing Europees Geneesmiddelen Agentschap naar Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brievenlijst

 6. 6

  Uitnodiging Assembly of the Republic of Macedonia voor bezoek aan Macedonië

 7. 7

  Onderhandelingen uittreding Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Fatsoenlijke oplossing voor burgers no deal Brexit

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op de motie van het lid Van Ojik over per departement inzichtelijk maken welke de gevolgen zijn van een harde Brexit (Kamerstuk 21501-20-1396), een stand van zaken van de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit en een kabinetsappreciatie van de contingency plannen van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van enige wetten en het treffen van voorzieningen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Verzamelwet Brexit)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Verslag Europese Raad van 13 en 14 december 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie (schriftelijk overleg) over o.a. de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken d.d. 8 januari 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van de Raad Algemene Zaken Cohesiebeleid 30 november 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie inzake jaarplanning Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Europese variaties'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op AIV advies “Coalitievorming na de Brexit: allianties voor een Europese Unie die moderniseert en beschermt”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  EU-voorstel: Mededeling van de commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Raad “Naar snelle overeenstemming over een langetermijnbegroting voor de prioriteiten van Europa”. Bijdrage van de Europese Commissie aan de bijeenkomst van de Europese Raad op 13-14 december 2018 COM (2018) 814

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding agenda Europees Parlement met de interparlementaire activiteiten voor eerste semester 2019

 21. 21

  Informele Raad Algemene Zaken d.d. 11-12 maart 2019

  Besluit: Algemeen overleg Informele Raad Algemene Zaken plannen op dinsdag 5 maart 2019 van 17.00 tot 19.00 uur.

  Noot: Het Roemeense EU-voorzitterschap heeft een Informele Raad Algemene Zaken op 11 en 12 maart 2019 uitgeschreven ter voorbereiding op de Europese top van 9 mei 2019 in Sibiu.
 22. 22

  Nog te ontvangen brieven

  Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie EU Contingency Action Plan en toezeggingen schriftelijke informatievoorziening EU planning (23987-291) 20-12-2019
  Aan minister Buza - BNC-fiche Mededeling implementatie van het Contingency Action Plan (COM(2018) 890 final)

  Besluit: Ter informatie.
 23. 23

  Commissie-agenda

  20 t/m 21-01-2019 - voorzitters COSAC-conferentie in Boekarest
  23-01-2019 10:00 - 14:00 AO Brexit
  31-01-2019 10:30 - 14:00 ambassadeursconferentie
  31-01-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  07-02-2019 13:30 plenair debat Staat van de Europese Unie
  13-02-2018 10:00 -13:00 AO EU-informatievoorziening/transparantie (datum en tijd gewijzigd)
  14-02-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 februari 2019
  14-02-2019 15:00 - 18:30 rondetafelgesprek Rule of Law
  17/18-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Hongarije
  21-02-2019 09:30 - 11:30 AO subsidiariteit (tijd gewijzigd)
  21-02-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  22/23-02-2019 werkbezoek rechtsstatelijkheid Polen
  05-03-2019 17.00 - 19.00 Informele Raad Algemene Zaken dd 11 maart 2019 (nieuw ingepland)
  14-03-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  14-03-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 19 maart 2019
  14-03-2019 16:00 - 19:00 AO Rule of Law
  01/02-04-2019 IPC over toekomst van EU in Boekarest
  02-04-2019 19:30 - 21:30 AO Raad Algemene Zaken dd 9 april 2019  
  04-04-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  11-04-2019 15:30 - 17:30 AO (Informele) Cohesieraad dd 12 april 2019
  12-04-2018 werkbezoek Brussel
  25-04-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  15-05-2019 13:00 - 15:00 AO Raad Algemene Zaken dd 21 mei 2019     
  16-05-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  06-06-2019 15:00 - 16:00 procedurevergadering
  19-06-2019 16:30 - 18:30 AO Cohesieraad dd 25 juni 2019
  20-06-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
  04-07-2019 11:30 -12:30 procedurevergadering   
    
  Krokusreces: vrijdag 22 februari 2019 t/m maandag 4 maart 2019
  Meireces: vrijdag 26 april 2019 t/m maandag 13 mei 2019
  Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019

  Nog in te plannen: werkbezoek naar Parijs (samen met de commissie Financiën)

  Besluit: Ter informatie.