Debat geweest
21 mei 2019 | 16:30 - 17:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie EZK d.d. 21 mei 2019
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 21 mei 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Uitnodiging TCMG voor werkbezoek
4
Wijziging van de Bijlagen I en II bij het Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken; Stockholm, 22 april 2018

Te behandelen:

8
Reacties op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 9 april 2019, over het aanvullende Urgenda pakket en op het verzoek commissie over een toelichting op het voorziene tijdpad voor het Klimaatakkoord

Te behandelen:

13
Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en kwartaaloverzicht EU-consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Te behandelen:

14
Uitstel toezending BNC-fiche: Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de Europese Unie COM (2019) 177

Te behandelen:

20
Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 4 april 2019, over een verslag van een bijeenkomst bij VNO-NCW en het openbaar maken van een notitie over een CO2-heffing

Te behandelen:

28
Overzicht van aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en geplande algemeen overleggen
29
Conceptprogramma rondetafelgesprek Afhandeling mijnbouwschade Groningen
30
Verzoek van het lid Moorlag om de staatssecretaris van EZK te vragen wat de mogelijkheden zijn om het wetgevingstraject omtrent het wetsvoorstel franchiseovereenkomst te versnellen en of zij bereid en in staat is het wetsvoorstel franchiseovereenkomst zo mogelijk nog voor de zomer aan de Kamer te presenteren.

Te behandelen:

31
Verzoek van het lid Sienot om de TCMG te vragen een technische briefing over het versnellen van de afhandeling van mijnbouwschade in Groningen te verzorgen

Te behandelen:

35
Rapporteurschap Jaarverslag EZK

Details

Besluit: In navolging van de motie-Weverling (Kamerstuk 34725-XIII, nr. 10 ) zullen de rapporteurs voor het Jaarverslag 2018, de leden Wörsdörfer (VVD) en Bromet (GroenLinks), zich op het onderwerp ‘zicht op doeltreffendheid beleid’, waaronder subsidies, focussen. Hun bevindingen zullen in een notitie worden vastgelegd, die in de volgende procedurevergadering aan de commissie zal worden voorgelegd.
36
Algemeen overleg Klimaat en energie van 16 mei 2019

Details

Besluit: Het algemeen overleg Klimaat en energie van 16 mei 2019 zal worden voortgezet op 6 juni 2019 van 13.00 tot 15.00 uur.
37
39
Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Meeste kans op brand met in het dak geïntegreerde zonnepanelen’ naar aanleiding van de verkennende studie van TNO naar een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen

Te behandelen: